Sekmīgi aizvadīts seminārs meža īpašniekiem "Pūpolos"

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar mežsaimniekiem katru gadu rīko atvērto durvju dienas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās. Šogad pirmais seminārs sekmīgi aizvadīts 18. oktobrī demonstrējumu teritorijā „Pūpoli”.

Datums: okt 19, 2014

Seminārs pulcēja plašu interesentu loku, aptuveni 30 cilvēkus. Interesentiem bija iespēja uzklausīt dažādu speciālistu viedokļus par privāto mežsaimniecību, jo īpaši – nekailciršu mežu apsaimniekošanu.

„Prieks, ka katru gadu apmeklētāju skaits pieaug. Visi tie, kuri ierodas uz demonstrējumu teritorijām ir ļoti ieinteresēti un izmanto iespēju uzdot jautājumus speciālistiem,” uzsver Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis.

Pasaules Dabas Fonds izsaka pateicību demonstrējumu teritorijas „Pūpoli” saimniekam Raimondam Mežakam par ilggadējo sadarbību, kā arī semināra vadītājiem – Ritai Daščiorai (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Jānim Donim (LVMI Silava), ekspertam Mārtiņam Lūkinam, kā arī I. Jermakam un G. Jermakam par mežizstrādes tehnikas demonstrējumiem (www.parki.lv).

Nākamais seminārs notiks jau šo sestdien 25. oktobrī demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi”.

Semināru norisi atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.