„Lejas Kleperos” diskutēs par privāto meža apsaimniekošanu

Sestdien, 25. oktobrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi” Smiltenes novada Launkalnes pagastā, notiks seminārs par nekailciršu mežsaimniecību. Seminārā mežsaimniecības speciālisti sniegs prezentācijas par kopšanas ciršu un izlases ciršu pielietojumu, izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī mežizstrādes plānošanu, tās īpatnībām nekailciršu mežsaimniecībā.

Datums: okt 20, 2014

Sestdien, 25. oktobrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi” Smiltenes novada Launkalnes pagastā, notiks seminārs par nekailciršu mežsaimniecību. Seminārā mežsaimniecības speciālisti sniegs prezentācijas par kopšanas ciršu un izlases ciršu pielietojumu, izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī mežizstrādes plānošanu, tās īpatnībām nekailciršu mežsaimniecībā.

„Neatsverama ir iespēja uzdot meža saimniekiem tos jautājumus, uz kuriem neatbildēs neviena gudra grāmata vai mācīts eksperts. Demonstrējumu saimniecībā redzami konkrēti risinājumi, kā teorija tiek īstenota praksē. Aplūkojama jauno kociņu ieaugšana jau notikušajās cirtēs, ir atzīmēti ciršanai paredzētie koki, noskaidrojami veiktie un plānoti kopšanas darbi. Un, protams, redzami arī rezultāti,” uzsver Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis.

Demonstrējumu teritorijas „Lejas Kleperi” īpašnieks ir profesionāls mežkopis Raimonds Klepers. Saimniecības pamatnodarbošanās saistītas ar lauksaimniecību un vairāk kā 80 ha meža apsaimniekošanu. Saimniecībā iespējams aplūkot Kleperu ģimenes īpašumā esošā meža apsaimniekošanu, sākot no kociņu stādīšanas vai kociņu dabisku ieaugšanos zem lielo koku vainagu klājiem, līdz pat jaunaudžu kopšanas un krājas kopšanas darbiem, kā arī jau pieauguša meža apsaimniekošanu dažādu koku sugu mistrojuma mežaudzēs.

Šajā seminārā par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu, priekšrocībām un riskiem, kā arī demonstrējumu teritoriju praksi savā pieredzē dalīsies Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis un mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Savukārt Pēteris Kaļeinikovs (LLU Meža fakultāte) sniegs prezentāciju par mežizstrādes īpatnībām izlases ciršu mežsaimniecībā. Semināra otrajā daļā Raimonds Klepers izklāstīs savu saimniekošanas praksi demonstrējumu objektos mežā.

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Kleperu ģimenes izveidoto dzimtas un mežsaimniecības muzeju.

Visi meža īpašnieki un apsaimniekotāji, kuri vēlās klātienē aplūkot un uzzināt ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, aicināti pieteikties Pasaules Dabas Fondā, zvanot uz telefona numuru 67505640 vai rakstot uz info@pdf.lv. Seminārs ir bezmaksas.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Pasaules Dabas Fonds strādā, lai apturētu un novērstu meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

 

25.10.2014

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, Lejas Kleperi

Laiks

Tēma

Ziņotājs

10 00 – 10 45

Nekailciršu mežsaimniecība, priekšrocības un riski

J. Rozītis, Pasaules Dabas Fonds

10 45 – 11 30

Mežizstrādes īpatnības nekailciršu mežsaimniecībā

P.Kaļeinikovs, LLU Meža fakultāte

11 30 – 12 00

Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritoriju raksturojums

M. Lūkins, mežsaimniecības speciālists

Kafijas pauze

12 15 – 14 30

Kopšanas cirtes, izlases cirtes, demonstrējumu teritorijā Lejas Kleperi

(demonstrējumu teritorijas Lejas Kleperi mežā)

R. Klepers, demonstrējumu teritorijas Lejas Kleperi īpašnieks; M. Lūkins, mežsaimniecības speciālists

14 30 – 16 00

Vakariņas, noslēguma diskusijas par nekailciršu mežsaimniecību, Lejas Kleperu mežsaimniecības un dzimtas muzeja apmeklējums.