„Kalna Gaviešos” notiks sezonas pēdējais seminārs meža īpašniekiem

Sestdien, 8. novembrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” Amatas novada Skujenes pagastā, notiks šī gada pēdējais seminārs par nekailciršu mežsaimniecību un tās pielietojumu praksē. Seminārā saimniecībā būs iespējams praksē aplūkot veiktās cirtes dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs, kā arī tikties ar speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus par likumdošanas aktualitātēm un meža apsaimniekošanas praktiskiem risinājumiem.

Datums: okt 31, 2014

Sestdien, 8. novembrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” Amatas novada Skujenes pagastā, notiks šī gada pēdējais seminārs par nekailciršu mežsaimniecību un tās pielietojumu praksē. Seminārā saimniecībā būs iespējams praksē aplūkot veiktās cirtes dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs, kā arī tikties ar speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus par likumdošanas aktualitātēm un meža apsaimniekošanas praktiskiem risinājumiem.

„Vilciņu ģimenes interese un griba mainīt savu mežu apsaimniekošanu no kailciršu saimniekošanas uz nepārtrauktu ieguvumu nesošu izlases ciršu mežsaimniecību, kurā bez ikdienas finanšu vajadzībām, tiek domāts arī par apkārtējo ainavu un dabas daudzveidību mežā, bija iemesls izveidot demonstrējumu teritoriju “Kalna Gaviešos”,” skaidro Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis.

Pasaules Dabas Fonda un demonstrējumu saimniecības “Kalna Gavieši” saimnieka Ziedoņa Vilciņa sadarbība attīstījusies turpat jau 15 gadus. Vilciņu ģimene savos vairāk kā 1000 ha meža īpašumu izvēlējusies īstenot meža apsaimniekošanu ar izlases cirtēm un pakāpeniskajam cirtēm, kas pēc saimnieka apsvērumiem ģimenes īpašumos ir ekonomiski piemērotākais saimniekošanas veids. Sākotnēji “Kalna Gaviešu” saimnieks aktīvi apmeklēja Pasaules Dabas Fonda organizētos seminārus par meža apsaimniekošanu. Uzzinātais par iespējām apsaimniekot mežu saprātīgi un ilglaicīgi, ievērojot gan saimniecības ekonomiskās intereses, gan arī dabas aizsardzības prasības, pamudinājis Ziedoni Vilciņu izvēlēties meža apsaimniekošanu neizmantojot kailcirtes.

Semināra teorētiskajā daļā prezentācijas par nekailciršu mežsaimniecību sniegs Jānis Rozītis (Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs), Jānis Donis (LVMI Silava) un mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Par meža apsaimniekošanas praksi “Kalna Gaviešu” īpašumos, darbu plānošanu, mežizstrādes darbu organizāciju mežā stāstīs demonstrējuma teritorijas īpašnieks Ziedonis Vilciņš.

Visi meža īpašnieki, kuri vēlās klātienē aplūkot un uzzināt par nekailciršu mežsaimniecības praksi, aicināti pieteikties Pasaules Dabas Fondā, zvanot uz telefona numuru 67505640 vai rakstot uz info@pdf.lv.

Seminārs ir bezmaksas.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Kā atrast saimniecību? Karti skatīt šeit


08.11.2014.

Amatas novads, Skujenes pagasts, Kalna Gavieši

Laiks

Tēma

Ziņotājs

10 00 – 10 40

Nekailciršu mežsaimniecība, priekšrocības un riski

J. Rozītis, Pasaules Dabas Fonds

10 40 – 11 30

Atziņas un novērojumi par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu

J. Donis, LVMI Silava

11 30 – 12 00

Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritoriju raksturojums

M. Lūkins, mežsaimniecības speciālists

Kafijas pauze

12 15 – 14 30

Kopšanas cirtes, izlases cirtes, demonstrējumu teritorijā Kalna Gavieši(demonstrējumu teritorijas Kalna Gavieši mežā)

 

Z.Vilciņš, demonstrējumu teritorijas Kalna Gavieši īpašnieks; M. Lūkins, mežsaimniecības speciālists

14 30 – 16 00

Vakariņas, noslēguma diskusijas par nekailciršu mežsaimniecību.