Pasaules Dabas Fonds pievienojas Ministru kabineta sadarbības memorandam

Pasaules Dabas Fonds vakar pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Datums: feb 26, 2015

Pasaules Dabas Fonds vakar pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis norāda: "Pasaules Dabas Fonds pozitīvi vērtē Nevalstisko organizāciju un Ministra kabineta sadarbības attīstību, īpaši uzsverot pēdējos uzlabojumus – memorandā akcentēto lēmumu pieņemšanas kvalitātes pilnveidošanu, izpildes kontroli un green paper principa iedzīvināšanu valsts pārvaldē. Mēs ceram, ka tas būs plats solis uz dažādu interešu grupu iesaistošāku, atklātāku, tādejādi kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā."

Tikšanās laikā Ministru prezidente Laimdota Straujuma, ministriju pārstāvji un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās NVO diskutēja par nozarei būtiskākajām aktualitātēm 2015.gadā. Diskusijas notika gan par pilsoniskās sabiedrības attīstības prioritātēm, gan jautājumiem par Latvijas NVO fonda ziņojuma izstrādi un tā ieviešanu valstī.

Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktore, uzsver, ka 2014.gads ir īpaši nozīmīgs, jo šogad aprit 10 gadi, kopš tika sagatavots Memorands un tam pievienojās pirmās NVO.  Šo desmit gadu laikā Memorandu būs parakstījušas vairāk kā 350 organizācijas, tādēļ ir patiess prieks un gandarījums, ka NVO sektors un valdība var sevi uzskatīt par nozīmīgiem, uzticamiem un vērtīgiem sadarbības partneriem.

Pasaules Dabas Fonds ir nevalstiska dabas aizsardzības organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 1991.gada. Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu, kā arī dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu. Ikviens var iesaistīties Pasaules Dabas Fonda darbā, kļūstot par atbalstītāju vai brīvprātīgo.

Ziņas sagatavošanā izmantota MK Komunikācijas departamenta sagatavotā informācija.

 

Pasaules Dabas Fonda darbu vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Uzzini vairāk!