Šogad Zemes stunda aicina “Mainīt klimata pārmaiņas”

Jau šo sestdien, 28.martā, laikā no 20:30 – 21:30 visa pasaule vienosies Zemes stundas svētkos, kuru laikā simboliski izslēdzot apgaismes objektus gan indivīdiem, gan organizācijām ir iespēja paust aktīvu nostāju par videi draudzīgu dzīvesveidu. Šogad Pasaules Dabas Fonds par Zemes stundas saukli ir izvēlējies „Tu vari Mainīt klimata pārmaiņas”, atgādinot, ka klimata pārmaiņas ir process, ko ar saviem paradumiem ietekmē ikkatrs.
Datums: mar 23, 2015

Klimata pārmaiņu tematiku jo īpaši aktuālu padara 2015.gada decembrī gaidāma Parīzes Klimata konference, kurā visu valstu līderi lems par siltumnīcefekta gāzu (SEG) izraisošo emisiju samazināšanu. Par klimata pārmaiņām zinātnieki runā jau vairāk kā 30 gadus un tās tiek saistītas ar SEG koncentrācijas pieaugumu. Spilgtākie klimata pārmaiņu indikatori ir kūstoši ledāji, jūras līmeņa celšanās, spēcīgākas vētras un plūdi, kā arī mazāks sniega daudzums ziemeļos un lielāks sausums dienvidos.
Latvijā šobrīd sarežģītākie sektori emisiju ziņā ir lauksaimniecības nozare, kurā nepieciešams ieviest jaunākās tehnoloģijas, kas samazinātu barības vielu noplūdi ūdeņos, kā arī transporta nozare, kurā, neskatoties uz salīdzinoši mazo automašīnu skaitu, emisijas aug. Vadot Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Latvijai ir jo īpaši svarīgi demonstrēt stingru nostāju par nepieciešamību realizēt pasākumus klimata pārmaiņu samazināšanai gan institucionālā, gan individuālā līmenī.
Zemes stundas akcijā brīvi var piedalīties ikviens iedzīvotājs, uzņēmums vai pašvaldība. Aicinām uzņēmumu un organizāciju dalību Zemes stunda 2015 pieteikt, rakstot uz e-pastu - info@pdf.lv.


Ko darīt Zemes stunda laikā?

  • Iedzīvotājus aicinām organizēt Zemes stundai un dabas aizsardzībai veltītus pasākumus savās mājās, darbavietās, uzņēmumos un organizācijās;
  • Piedalīties Zemes stundas pasākumos visā Latvijā. Informācija par Zemes stundas pasākumiem Latvijā ir atrodama Pasaules Dabas Fonda mājas lapā sadaļā – Zemes stunda;
  • Domāt un rīkoties videi draudzīgāk katru stundu un katru dienu! Siltinot mājvietas un taupot enerģiju, izvēloties sabiedrisko transportu, riteni vai ekonomisku automašīnu, kā arī patērējot vietējo un sezonālu pārtiku arī individuālā līmenī iespējams mainīt klimata pārmaiņas.

 

Par Zemes stundu
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzībai veltītā akcija, kas ikgadēji notiek marta pēdējās sestdienas vakarā laikā no 20:30 līdz 21:30 pēc vietējā laika. Līdzīgi kā Jaunā gada sagaidīšana, Zemes stunda tiek organizēta un svinēta ikvienā pasaules daļā, sekojot laika joslu plānojumam. Zemes stunda deviņu gadu laikā ir attīstījusies par globālu kampaņu, kurā ikvienam pasaules iedzīvotājam dota iespēja parādīt savu attieksmi un rīcību vides un dabas ilgtspējas saglabāšanai. Akcijas laikā iedzīvotāji, institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, ir aicināti simboliski uz vienu stundu izslēgt elektrību, tādējādi paužot savu atbalstu vides un klimata pārmaiņu problemātikai un nepieciešamajiem risinājumiem.

Sekot „Zemes stundas” jaunumiem var arī sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/zemesstunda un www.facebook.com/zemesstunda, kā arī Pasaules Dabas Fonda mājas lapā www.pdf.lv

 

 

Pasaules Dabas Fonda darbu vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Uzzini vairāk!