Vides padomē šodien notiek viedokļu apmaiņa par starptautisko klimata līgumu Parīzē

Pirms gaidāmās Eiropas Savienības Vides padomes sēdes šodien, 15. jūnijā, Pasaules Dabas Fonds dalās viedoklī par galvenajiem sēdes darba kārtības punktiem ar Eiropas vides interešu pārstāvniecību vides komisijā

Datums: jūn 15, 2015

Jūnija Vides padomē notiks viedokļu apmaiņa par starptautisko klimata līgumu Parīzē (UNFCCC). Lai arī PDF ir gandarīts, ka ES iesaistās COP21 procesā, PDF brīdina, ka Eiropa līdz šim nav izteikusi skaidru nostāju globālās atbildības jautājumā. Proti, ES saistības un nostāja  attiecībā uz klimata finansēm, klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijām, zaudējumu, bojājumu, vai zemes izmantošanas izmaiņām būtu jāizklāsta skaidrā un atbilstošā veidā.

Sanāksmē Padome paredzējusi arī noslēgt politisku vienošanos par Tirgus stabilitātes rezervēm (Market Stability Reserve, MSR). PDF aicina stiprināt Komisijas priekšlikumus līgumā, bet Padomei būtu jāņem vērā, ka MSR līgumā līdz šim nav apspriesti milzīga pastāvīgo emisijas kvotu pārslodze. PDF aicina rīkoties saskaņā ar gaidāmo ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas reformu (EU ETS).

Saistībā ar Padomes sanāksmi, ir iespēja apspriest 2030. gada klimata un enerģētikas savienības dokumentu kopumu. PDF iesaka dalībvalstīm koncentrēt uzmanību uz spēcīgas un uzticamas pārvaldības sistēmas sasniegšanu, lai nodrošinātu 2030. gada atjaunojamās enerģijas plāna izpildi, kā arī mērķi uzlabot ES Enerģētikas Savienības potenciālu.

Tāpat padomes sēdē Luksemburgas prezidentūra  prezentēs 2015. gada otrajā semestrī plānotās aktivitātes. Nozīmīgākās tēmas šajā prezentācijā būs Bioloģiskā daudzveidība un nesen izdotais Ziņojums par dabu (EU State of Nature), kurā izvērtēts Putnu un Biotopu direktīvās aizsargāto sugu un biotopu aizsardzības stāvoklis. Patreiz realizētā Eiropas Komisijas direktīvu piemērotība un Ziņojuma par dabu raisījuši plašas sabiedriskās diskusijas, kurās iesaistījušies jau 218 000 cilvēku visā Eiropā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Komisijas vadītajā sabiedriskajā apspriešanā. Šāda apjoma sabiedriskā iesaiste ir apsteigusi jebkuras citas līdz šim notikušās  Komisijas vadītās sabiedriskās apspriešanas.[1] PDF aicina dalībvalstis pilnībā īstenot direktīvas un efektīvāk integrēt apsvērumus par bioloģisko daudzveidību visās ar to saistītajās ES politikas jomās.


[1] Tikai divu nedēļu laikā iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas (NVO) jau ir pārsniegušas aktivitāti, kas bija saistībā ar  ES un ASV tirdzniecības līguma sabiedrisko apspriešanu, kas notika pagājušā gada martā (pērn šī aktivitāte bija 149 000).

 

 

Pasaules Dabas Fonda darbu vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Uzzini vairāk!