Baltijas valstu brīvprātīgie iepazīstas ar Jūras eitrofikācijas kalkulatoru

Jūnija pēdējās dienās Pasaules Dabas Fonds uzņēma Igaunijas un Lietuvas, kā arī pašmāju brīvprātīgos un iepazīstināja ar Jūras eitrofikācijas kalkulatoru - inovatīvu instrumentu, kas veicina formālo un neformālo izglītību par jūras vidi un ir praktisks palīgs,  kas ļauj aprēķināt un apzināt savu paradumu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.
Datums: jūl 1, 2015

No 29. līdz 30. jūnijam Pasaules Dabas Fonds uzņēma Igaunijas un Lietuvas, kā arī pašmāju brīvprātīgos un iepazīstināja ar Jūras eitrofikācijas kalkulatoru – inovatīvu instrumentu, kas veicina formālo un neformālo izglītību par jūras vidi un ir praktisks palīgs,  kas ļauj aprēķināt un apzināt savu paradumu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.

Divu dienu garumā dabas aktīvistiem bija iespēja noklausīties Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāj Inga Purgaļa lekciju par Baltijas jūras ekoloģiju, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, uzzināt no Vides eksperta un viena no Jūras eitrofikācijas kalkulatora autoriem Jāņa Brizgas par metodoloģiju un praktisku kalkulatora lietošanu, kā arī doties ekskursijā uz Rīgas ostu un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes laboratoriju, lai gūtu ieskatu par piesārņojuma izplatību saldūdeņos un Baltijas jūrā. Plašākai publikai Jūras eitrofikācijas kalkulators būs pieejams jau augusta sākumā.

Jūras Eitrofikācijas kalkulators tapis pateicoties Nordplus Horizontal atbalstam.

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā