Iepazīsties ar jūras eitrofikācijas kalkulatoru Dziesmu svētku laikā

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā 7. jūlijā Vērmanes dārzā un 10.jūlijā LU Botāniskajā dārzā Pasaules Dabas Fonds aicinās iepazīties ar Baltijas jūras aizsardzībai veltīto rīku - Jūras eitrofikācijas kalkulatoru.

Datums: jūl 7, 2015

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā 7. jūlijā Vērmanes dārzā un 10.jūlijā LU Botāniskajā dārzā Pasaules Dabas Fonds aicinās iepazīties ar Baltijas jūras aizsardzībai veltīto rīku - Jūras eitrofikācijas kalkulatoru. Jūras eitrofikācijas kalkulators ir instruments, kas veicina formālo un neformālo izglītību par jūras vidi un ir praktisks palīgs,  kā arī ļauj aprēķināt un apzināt savu paradumu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu. Ar kalkulatoru varēs iepazīties speciāli izveidotā PDF stendā 7.jūlijā no plkst. 13:00 līdz 15:00 Vērmanes dārzā un 10.jūlijā no plkst. 14:00 līdz 16:00 Botāniskajā dārzā.

Pētījumi rāda, ka Baltijas jūras stāvoklis joprojām ir kritisks – 70000 km2 jeb aptuveni sestā daļa jūras mirst. Tā ir milzīga jūras teritorija, kur skābekļa trūkuma dēļ praktiski nav iespējama dzīvība. HELCOM dati liecina, ka jūrā ieplūst pārāk daudz organiskā piesārņojuma, kas izraisa jūras aizaugšanu, jeb eitrofikāciju. PDF izstrādātais kalkulators ļauj jebkuram interesentam izprast savu ikdienas paradumu ietekmi uz Baltijas jūras eitrofikāciju.

Jūras kalkulators tuvākajā laikā būs pieejams Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas iedzīvotājiem un ir inovatīva un eksperimentāla metode, kura parāda individuālo ietekmi uz ekosistēmu un līdz šim nav bijusi izstrādāta Baltijas jūras reģionā. Jūras kalkulators izveidots pateicoties Nordplus Horizontal atbalstam.

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā