Īstenots projekts “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape”

© I.Mednis / Pasaules Dabas Fonds
Šajā vasarā Pasaules Dabas Fonds dabas parkā “Pape” īstenojis teritorijas rekonstrukcijas projektu “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape”. Projektā palieņu pļavu ganību uzturēšanai iegādāti un izvietoti 360 jauni reciklētās plastmasas aploka mieti, kas izvietoti applūstošajās palieņu teritorijās gar grāvja malām, ļaujot apsaimniekot bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, kas tiek noganītas
Datums: jūl 30, 2015

Šajā vasarā Pasaules Dabas Fonds dabas parkā “Pape” īstenojis teritorijas rekonstrukcijas projektu “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape”. Projektā palieņu pļavu ganību uzturēšanai iegādāti un izvietoti 360 jauni reciklētās plastmasas aploka mieti. Plastmasas mieti izvietoti applūstošajās palieņu teritorijās gar grāvja malām, ļaujot apsaimniekot bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, kas tiek noganītas, tur, 400 ha lielā teritorijā, uzturoties vairāk kā 200 zirgiem un taurgovīm. Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Lielo zālēdāju ganības ir efektīvākais risinājums šo pļavu uzturēšanai, jo mitrie dabas apstākļi, ciņainums un akmeņi neatļauj šo platību appļaušanu veģetācijas sezonā, turklāt zirgi un taurgovis arī nograuž krūmus, niedru atvases, samazinot to izplatību.

Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda Lauku attīstības programmas vadītājs, stāsta: “Dzīvnieku uzturēšanās palieņu pļavās ir svarīgs process bioloģiski nozīmīgo pļavu saglābšanā un uzturēšanā - dabiskā ganīšana ir viens no videi visdraudzīgākajiem pļavu apsaimniekošanas paņēmieniem un tas jāturpina ilgtermiņā. Jauno mietu uzstādīšana, kas kalpos vismaz 20 gadus, ļauj nodrošināt dabas parka  „Pape” dabas aizsardzības plāna prioritāro pasākumu ieviešanu dabā, tādēļ esam ļoti gandarīti par padarīto darbu”.

Dabas parks "Pape" ir viena no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Parkā konstatēti 22 ES nozīmes biotopi, 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas. Teritoriju šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Kopumā šīs dabas vērtības dabas parku ierindo nozīmīgāko Latvijas Natura 2000 teritoriju vidū.

Uzzini vairāk par dabas parku “Pape” jaunajā mājas lapā http://www.pdf-pape.lv/lv/.