Zutis - kāpēc labāk neēst?

Zutis iekļauts Apdraudēto dzīvnieku sugu Sarkanajā grāmatā kā izmiršanai pakļauta suga.

Eiropas zušu krājumi savvaļā ir zemākie, kādi jebkad pieredzēti un tie arvien sarūk - šobrīd atlicis tikai ~1% no populācijas

Datums: feb 8, 2012

Zutis iekļauts Apdraudēto dzīvnieku sugu Sarkanajā grāmatā kā izmiršanai pakļauta suga.

Eiropas zušu krājumi savvaļā ir zemākie, kādi jebkad pieredzēti un tie arvien sarūk - šobrīd atlicis tikai ~1% no populācijas. Sava dzīvesveida dēļ, zušus iespējams viegli pārzvejot. Nārsta laikā zuši mēro lielus attālumus no iekšzemes ūdeņiem līdz jūrai. Pēc nārstošanas tie mirst. Pēdējos gadu desmitus zušu migrācija ir apgrūtināta - arvien mazāks skaits zušu sasniedz jūru un arvien mazāk zušu mazuļu ir spējīgi izbēgt no zvejas tīkliem, lai nokļūtu no jūras atpakaļ iekšzemes ūdeņos.

Arī zušu akvakultūra ir atkarīga no jauno zušu krājumiem savvaļā, jo nebrīvē zuši mazuļus nerada.

Uzzini vairāk!

 

 

Ziņa sagatavota projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.