ANO pieņem vēsturisku rezolūciju cīņai pret savvaļas noziedzību

© Edward Parker / WWF-Canon
Saskaroties ar vēl nebijušu savvaļas noziedzības pieaugumu, ANO 30.jūlijā pieņēma vēsturisku rezolūciju, apņemoties visās valstīs palielināt kopīgos centienus izbeigt globālo malumedniecības krīzi un risināt plašo nelegālo savvaļas dzīvnieku tirdzniecību.
Datums: aug 7, 2015

Saskaroties ar vēl nebijušu savvaļas noziedzības pieaugumu, ANO 30.jūlijā pieņēma vēsturisku rezolūciju, apņemoties visās valstīs palielināt kopīgos centienus izbeigt globālo malumedniecības krīzi un risināt plašo nelegālo savvaļas dzīvnieku tirdzniecību.

ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Cīņai pret savvaļas dzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību (Tackling the Illicit Trafficking in Wildlife) tika uzsākta Gabonā un Vācijā un  atbalstīta 84 citās valstīs. Šī rezolūcija ir trīs gadu diplomātisko centienu rezultāts, kā arī pirmā reize, kad katra valsts ir atzinusi nozieguma smagumu pret dzīvo dabu un steidzamo nepieciešamību apvienot spēkus kopīgā cīņā.

“ANO rezolūcija iezīmē jaunu posmu cīņā pret savvaļas noziedzību, kuras rezultātā pastāv neskaitāmu sugu izzušanu risks, kā arī tiek apdraudēta valstu drošība un ilgtspējīgu attīstība, „ stāsta Marko Lambertini (Marco Lambertini ), WWF International ģenerāldirektors. „ Šī rezolūcija ir pagrieziena punkts, kas pierāda, ka cīņa ar savvaļas noziedzību vairs nav tikai ‘vides’ problēma un neattiecas tikai uz dažām valstīm - tā ir kļuvusi par prioritāti katrai valstij.”

Ziloņu populācijas sarukšana Mozambikā un Tanzānijā, kā arī rekordlielais Dienvidāfrikā nogalināto degunradžu skaits norāda, ka malumedniecības krīze tieši iedragā globālos dabas aizsardzības centienus. ANO rezolūcija izklāsta arī plašākās sekas, ko sev līdzi nes savvaļas noziedzība  - labas pārvaldības un tiesiskuma graušana, vietējo kopienu labklājības mazināšanās, kā arī noziedzīgo tīklu finansēšana un bruņoto konfliktu sponsorēšana.

“Tikai dažas nedēļas pirms ANO tikšanās, kurā tiks pabeigti Ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals), ir nozīmīgi, ka katra valsts būtu pieteikusies risinātu pieaugošos draudus, ko savvaļas noziedzība rada ilgtspējīgai attīstībai” uzsver Lambertini.

Atzīstot, ka tikai visaptveroša pieeja var ierobežot pašreizējo krīzi, visas 193 ANO dalībvalstis ir vienojušās veicināt reģionālo un starptautisko sadarbību visu savvaļas dzīvnieku nelegālās tirdzniecības ķēdē, lai apturētu malumedniecību, kontrabandu un nelegālo produktu pirkšanu. Papildus tiesu procesu un tiesībaizsardzības stiprināšanai, rezolūcija arī mudina valstis aktīvi iesaistīt vietējo kopienu cīņā pret nelegālo tirdzniecību, uzlabojot to tiesisko stāvokli un spējas pārvaldīt un sargāt dabas resursus.

„ Nepāla jau ir pierādījusi, ka šāda – visaptveroša - pieeja strādā. Pateicoties augsta līmeņa politiskajai gribai, apņēmīgiem dabas inspektoriem un patiesai kopienas līdzdalībai, Nepālā nav bijis neviens degunradžu malumedniecības gadījums kopš 2011.gada. Tagad tas, vai tiks sekots  Nepālas piemēram un plānotajiem pasākumiem, kas izklāstīti šajā vēsturiskajā rezolūcijā, ir citu valstu ziņā, ,” skaidro Elizabete Maklelana (Elisabeth McLellan), Savvaļas Noziedzības Iniciatīvas (Wildlife Crime Initiative ) WWF International vadītāja.

Organizētos noziedzības tīklus piesaista salīdzinoši zemie riski un iespējami augstie ienākumi un viņu ienākšana nelegālajā savvaļas tirdzniecībā nesusi līdzi daudz sarežģītākas malumedniecības un kontrabandas metodes, kā arī lielāku vardarbību un korupciju.

Atbildot uz šo situāciju, rezolūcijā tiek izcelti un aprakstīti starpvalstu organizētas noziedzības veidi, kas ietekmē vidi un ir uzsvērta nepieciešamība katrai no valstīm novērst korupciju un vērsties pret naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar savvaļas noziedzību.

„ Ja valstis pilnībā īstenos rezolūciju, savvaļas noziedzīgās darbības kļūs riskantāka un daudz mazāk atmaksāsies,” uzsver Maklelana, „ Rezolūcijas ziņošanas mehānismam vajadzētu būt gana spēcīgam un nodrošināt, ka tiek panākts reāls progress un ka jebkādi kritiskie trūkumi tajā tiek efektīvi risināti.”

Sākot ar 2016. gadu, ANO ģenerālsekretāram tiek dots uzdevums iesniegt gada pārskatu par pasaules savvaļas noziedzību un rezolūcijas īstenošanu kopā ar ieteikumiem turpmākai rīcībai. Viena no plānotajām nākamā gada debatēm ir iespējama īpašo sūtņu tikšanās – rīcība, kas, kā uzskata WWF, sekmētu lielāku informētību  un palīdzētu valstīm veikt uzskaiti par izdarīto.

„WWF pēdējos gados ir bijusi noteicošā loma, mainot pasaules attieksmi savvaļas noziedzības jautājumos un uzsverot tās ietekmi uz kopienām un sarūkošajām ziloņu, degunradžu, tīģeru un citām sugām, „ stāsta Lambertini, ”Šobrīd WWF koncentrēsies uz palīdzības sniegšanu valstīm būtiskos centienos īstenot rezolūciju un darīt galu briesmīgajam postam – savvaļas noziedzībai!”

 

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā