Vides interešu aizstāvība & pilsoniskās sabiedrības stiprināšana

Pirmdien, 21.decembrī Pasaules Dabas Fonds informēs par projekta “Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā” norisi un galvenajiem rezultātiem.

Datums: dec 18, 2015

Pirmdien, 21.decembrī Pasaules Dabas Fonds informēs par projekta “Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā” norisi un galvenajiem rezultātiem.

Darbības programmas mērķis kopumā ir aktivizēta pilsoniskā sabiedrība vides interešu aizstāvībai un ilgtspējīgas resursu pārvaldības attīstībai valstiskās un nevalstiskās iniciatīvās, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli, tematiski, sadarbības tīkli) vides jomā darbojošos NVO darbībai.

“Viens no pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas veidiem ir brīvprātīgais darbs. Projekta laikā Pasaules Dabas Fonds piesaistījis vairāk kā 100 jaunus brīvprātīgos,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors. 21.decembrī aktīvākie Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgie aicināti klātienē iepazīties ar Pasaules Dabas Fonda darbu, uzzināt par gada sasniegumiem, kā arī jaunākajām aktualitātēm vides interešu aizstāvībā. Tāpat Pasaules Dabas Fonds vēlas pateikties gan dabas aizsardzības brīvprātīgajiem, gan visiem aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri iesaistās dažādās nevalstiskās iniciatīvās, ziedojot savas prasmes, laiku vai zināšanas.

Galvenie pasākumi, kas tika noteikti projektā, ietvēra vides interešu aizstāvību, Pasaules Dabas Fonda kapacitātes paaugstināšanu, līdzdalību starptautiskos procesos. Tāpat darbs notika vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošanā, biznesa sektora, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšanā.

Plašāka atskaite sabiedrībai par projekta rezultātiem tiks sniegta gada beigās. Pasaules Dabas Fonda darbam vides interešu aizstāvībā ikdienā var sekot līdzi Facebook.com/pasaulesdabasfonds un twitter.com/PDF_Latvija.

Atbalstīt Pasaules Dabas Fonda darbu iespējams ziedojot, zvanot 90006181 (maksa par zvanu 1,42 Eur).

 

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā