Mūsu mazais pārgājiens

Mežaparka estrādes telpās 28. oktobrī notika Latvijas skolu jaunatnes konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" noslēguma pasākums. Meža darbnīcu pasākumā organizēja arī Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgie.

Galerija

Datums: okt 28, 2011

Mežaparkā bija pulcējušies ap 300 skolēnu kopā ar saviem pedagogiem.

Šāgada konkursa Mūsu mazais pārgājiens mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumam Latvijā. Pavisam tika iesūtīti 147 kolektīvu darbi. Konkursa dalībnieki, atbilstoši nolikumam, bija veikuši literatūras un citu informācijas avotu izpēti par meža nozares devumu savā pagastā, novadā, pilsētā vai Latvijā, kā arī devušies izzinošā pārgājienā vai ekskursijā. Rezultātā tapuši daudzveidīgi, radoši izpētes darbi, kas papildināti ar stāstnieku liecībām, speciālistu paskaidrojumiem un vizuālo informāciju. Vairākos darbos lasāmi dzejoļi un esejas, pētīts meža ainavas atspoguļojums vizuālajā mākslā; citos plaši aprakstīta un ilustrēta koku izmantošana būvniecībā, amatniecībā, papīra siltuma ražošanā; citos – ārstniecības augu ievākšana, tūrisma un atpūtas pasākumu rīkošanas iespējas mežā u. c.

Informāciju sagatavoja Dace Millere, LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste
Izmantota arī ZM informācija