Slāpekļa emisijas no kuģiem turpinās apdraudēt jūru

Pagājušās nedēļas nogalē  Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) tikšanās laikā atkārtoti tika pārcelta lēmuma pieņemšana par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona (NECA) statusa noteikšanu Baltijas jūrai. Tādā veidā Baltijas jūras reģiona valstis attālina nospraustos mērķus uzlabot jūras ekoloģisko stāvokli. Arī Latvija diemžēl bija starp tām valstīm, kas nespēja pildīt savas saistības rūpēties par cilvēku veselību un vidi.

Uzzini vairāk!

Datums: nov 22, 2011

Pagājušās nedēļas nogalē  Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) tikšanās laikā atkārtoti tika pārcelta lēmuma pieņemšana par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona (NECA) statusa noteikšanu Baltijas jūrai. Tādā veidā Baltijas jūras reģiona valstis attālina nospraustos mērķus uzlabot jūras ekoloģisko stāvokli,  tostarp samazināt lielāko jūras vides problēmu – eitrofikāciju jeb aizaugšanu.

Arī Latvija diemžēl bija starp tām valstīm, kas nespēja pildīt savas saistības rūpēties par cilvēku veselību un vidi.

Uzzini vairāk!