LLU Meža fakultātes studenti seminārā "Kalna Gaviešos"


Piektdien, 13.maijā, meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā "Kalna Gavieši", Skujenes pagastā, Pasaules Dabas Fonds uzņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studentus. Semināra tēma bija videi draudzīga meža apsaimniekošana, tuvāk aplūkojot izlases ciršu un pakāpenisko ciršu pielietojumu privātos mežos, kā arī diskutējot par dabas aizsardzības prasību īstenošanu praksē.

Datums: mai 13, 2016

Piektdien, 13.maijā, meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā "Kalna Gavieši", Skujenes pagastā, Pasaules Dabas Fonds uzņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studentus.

Semināra tēma - videi draudzīga meža apsaimniekošana, tuvāk aplūkojot izlases ciršu un pakāpenisko ciršu pielietojumu privātos mežos, kā arī diskutējot par dabas aizsardzības prasību īstenošanu praksē.

Demonstrējumu teritorijas apmeklējuma laikā daļā studenti papildināja zināšanas par nekailciršu mežsaimniecību un dabas aizsardzības prasību pamatojumu, bet turpinājumā apmeklēja demonstrējuma objektus mežā. Demonstrējumu objektos "Kalna Gaviešu" saimnieks Z.Vilciņš dalījās savā 17 gadu īstenotās nekailciršu mežsaimniecības pieredzē, gan uzsverot, audzes attīstības gaitā,  vērojamos ieguvumus, gan norādot uz pieļautajam kļūdām.  Saimnieks izklāstīja savu praktisko pieredzi arī par ekoloģisko koku, mirušās koksnes saglabāšanu, mežmalas veidošanu un mitro ieplaku saudzēšanu.

Seminārs īstenots Pasaules Dabas Fonda projektā "Bioloģiskā daudzveidības aizsardzība mežā". Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.