Notiek Bonnas klimata konference

No 16.-26. maijam Bonnā, Vācijā notiek ANO klimata pārmaiņu konference. Šī ir pirmā oficiālā tikšanās pēc Parīzes nolīguma pieņemšanas pagājušā gadā. „Šis ir brīdis, kad valdībām ir jāpierāda vēlme izpildīt dotos solījumus,” norāda Samanta Smita WWF Klimata un enerģētikas iniciatīvas vadītāja.

Datums: mai 23, 2016

No 16.-26. maijam Bonnā, Vācijā notiek nozīmīga klimata pārmaiņu konference. Šī ir pirmā oficiālā tikšanās pēc Parīzes nolīguma pieņemšanas pagājušā gadā. „Šis ir brīdis, kad valdībām ir jāpierāda vēlme izpildīt dotos solījumus,” norāda Samanta Smita WWF Klimata un enerģētikas iniciatīvas vadītāja.

“Parīzes nolīgums valstīm paredz darīt visu, lai saglabātu globālās temperatūras pieaugumu zem 1,5o C, salīdzinot ar pirms-industrializācijas periodu. Lai izpildītu šīs saistības, valstīm steidzami nepieciešams samazināt emisijas, izmantojot atjaunojamo enerģiju, atbrīvojoties no kaitīgā fosilā kurināmā, aizsargājot mežus un nodrošinot finansējumu klimata pārmaiņām,” teica Smita.

Ko WWF sagaida no valstīm? Kāds progress nepieciešams steidzamos jautājumos? Uzzini šeit! (angļu val.).