Oglekļa tirgus pēdējā iespēja. Laiks glābt ES ETS efektivitāti!

 

Pirmdien, 20. jūnijā, ES Vides padomē tiks apspriesta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS). WWF piedāvā piecus risinājumus, kā sakārtot ES ETS.

Datums: jūn 17, 2016

Vairāk kā desmit gadus ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) iekasē maksu no Eiropas uzņēmumiem - lielākajiem atmosfēras piesārņotājiem ar oglekli.

Tomēr ES ETS:

-       nav izdevies pietiekoši samazināt emisijas, un oglekļa cenu signāls ir palicis neefektīvs;

-       iedragājis principu “piesārņotājs maksā”, izsniedzot energoietilpīgām nozarēm lielu skaitu brīvās piesārņošanas atļauju;

-       palaidusi garām izdevību investēt nākotnē tīrā un konkurētspējīgā ekonomikā.

WWF sniedz piecas galvenās rekomendācijas, lai glābtu ES ETS darba efektivitāti un ieviestu oglekļa tirgū uzlabojumus visas sabiedrības labā.

1. ES ETS jābūt saskaņotai ar Parīzes vienošanās pārskatīto globālās temperatūras limitu. ETS samazināšanas mērķis un atbilstoši Lineārās samazināšanas faktors, kas noteikts Direktīvā, ir jāpaaugstina salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas piedāvājumu.

2. Eiropai jāapkaro lielais ETS izsniegto emisijas atļauju skaits, lai uzlabotu ietekmes uzlabošanas pasākumus pirms 2020. gada, kā tas paredzēts Parīzes vienošanās. ETS emisijas atļaujas, kas tiks aizturētas nesen kā izveidotajā ETS tirgus stabilitātes rezervē, uz visiem laikiem jāizskauž no EU oglekļa tirgus.

3. Oglekļa noplūdes risks turpinās samazināties, tā kā trešās valstis visā pasaulē ievieš un attīsta aizvien vairāk klimata politiku. Tas nozīmē, ka brīvā emisijas atļauju izsniegšana rūpniecības nozarēm jāierobežo un ar laiku jāizskauž.

4. Jānodrošina, ka visas piesārņojuma atļaujas tiek izsolītas, tādejādi gūstot līdzekļus investīcijām enerģijas taupīšanas pasākumiem, atjaunojamās enerģijas un tīro ražošanas tehnoloģiju attīstībai.

5. Dalībvalstīm ir nepārprotami jāļauj pārtraukt emisijas atļauju izsniegšana aizvien ambiciozāku nacionālajo klimata un enerģijas aizsardzības pasākumu rezultātā, lai samazinātu emisijas nozarēs, par kurām atbild ES ETS.

Uzzini vairāk:

wwf.eu

ImkeLübbeke, Head of European Climate and Energy Policy

WWF European Policy Office Email:iluebbeke@wwf.eu

Sam Van den plas, Clim ate Policy Officer

WWF European Policy Office Email:svandenplas@wwf.eu