Bezmaksas seminārs meža īpašniekiem

Aicinām meža īpašniekus 5. augustā plkst. 16:00 apmeklēt bezmaksas semināru “Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā.” Seminārs notiks meža demonstrējumu teritorijā „Pūpoli”, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā.

Datums: aug 2, 2016

Aicinām meža īpašniekus 5. augustā plkst. 16:00 apmeklēt bezmaksas semināru “Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Dabas aizsardzība meža apsaimiekošanā.”

Seminārs notiks meža demonstrējumu teritorijā „Pūpoli”, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā.

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors un Mežu programmas vadītājs, ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā" ietvaros pastāstīs par dabas aizsardzības pasākumiem meža apsaimniekošanā, likumdošanas aktualitātēm un nākotnes perspektīvām.

Nāk rudens/ziemas sezona, kad daudzi īpašnieki uzsāks mežizstrādi. Lai akcentētu  dabas lietas un samazinātu viņu iespēju kļūdīties, būs tieši laikā Raimonda Mežaka lekcija par dabas vērtību atpazīšanu mežā ar prezentāciju, kurā Raimonds ir ievietojis pēdējos 10 gados uzņemtas fotogrāfijas, gan labos piemērus, gan arī pārkāpumus.

Seminārā būs arī jaunākā informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem no Meža konsultāciju pakalpojumu centra un iespēja dabā apskatīties praktiskus piemērus ar ES atbalstu izveidotajā jaunaudzē.

Pilna semināra programma:

16.00-17.00

Dabas aizsardzības pasākumi meža apsaimniekošanā, likumdošanas aktualitātes un nākotnes perspektīvas, Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors un Mežu programmas vadītājs

17.00-17.10

Kafijas pauze

17.10 – 18.40

Dabas vērtību atpazīšana mežā, Raimonds Mežaks, mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas (MDT)“Pūpoli” pārvaldnieks

Raimonds Mežaks

18.40-19.10

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana. Jekaterīna Blaua, MKPC Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante

Atbildes uz jautājumiem, Raimonds Mežaks

19.10-20.10

Praktiskie piemēri dabā - MDT “Pūpoli” ar Eiropas atbalstu izveidotajā jaunaudzē, Raimonds Mežaks

 

Nepieciešamības gadījumā Pasaules Dabas Fonds var nodrošināt atsevišķiem dalībniekiem transportu uz semināru. Lūdzam vērsties pie Jāņa Rozīša pa tālr. 26420153.

 

Laipni gaidīti visi interesenti!

Vairāk par semināru varat uzzināt:

Jekaterīna Blaua

Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs"

Sēlijas nodaļa

Mob. tālr.: +371 26534704

E-pasts: jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv

www.mkpc.llkc.lv