Seminārs “Mežu apsaimniekošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”

4. oktobrī plkst.12:00 Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis vadīs semināru “Mežu apsaimniekošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā” atpūtas kompleksā “Zviedru cepure”. Uz semināru laipni aicināti gan mežu īpašnieki īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan citi interesenti. Dalība bez maksas.

Datums: okt 3, 2016

4.oktobrī pl.12.00 visi dabas parka “Abavas senleja” mežu īpašnieki un interesenti aicināti uz semināru “Mežu apsaimniekošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”. Seminārs notiks atpūtas kompleksā “Zviedru cepure”.  Dalība bez maksas.

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors, pastāstīs par bioloģiskās daudzveidības aizsardzības aktualitātēm meža apsaimniekošanā un koksnes ieguves iespējām aizsargājamās teritorijās. Semināram paredzētas divas daļas - teorētiskā un praktiskā. Praktiskajā daļā plānots apmeklēt objektus dabā, lai iepazītos ar mežu apsaimniekošanas piemēriem Abavas senlejā.

Tēma par koksnes ieguvi un dabas aizsardzības pasākumiem mežu apsaimniekošanā aizsargājamās teritorijās noteikti ir aktuāla zemju īpašniekiem ne tikai dabas parkā “Abavas senleja” bet arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tāpēc uz pasākumu aicināti arī citu dabas parku iedzīvotāji un visi interesenti.

Semināru atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.