Baltijas jūras mencu krājumi uz izsīkšanas robežas

© Erling Svensen / WWF

10. un 11. oktobrī par zivsaimniecību atbildīgie Eiropas Savienības valstu ministri tiksies, lai lemtu par nākamā gada pieļaujamo mencu nozveju Baltijas jūras reģionā. World Wildlife Fund (WWF) aicina Padomi piemērot saskaņoto reģionālo pārvaldības plānu un pārtraukt politisko tirgošanos, lai neriskētu ar Baltijas mencas pilnīgu izzušanu.

Datums: okt 5, 2016

Kopējā pieļaujamā nozveja un zvejas kvotas ir galvenie instrumenti, kurus izmanto, lai pārvaldītu komerciālo zveju Eiropas Savienības ūdeņos. Eiropas Komisija plāno radikāli samazināt pieļaujamo Baltijas mencu nozveju, atsaucoties uz neseniem zinātniskajiem pētījumiem, kuri atspoguļo kritisko Baltijas jūras mencu krājumu stāvokli. Tomēr Dānija un Vācija - valstis ar vislielāko rietumu mencu kvotu proporciju -  izmanto īstermiņa ekonomikas argumentus, nevis strādā, lai nodrošinātu ilgtermiņa nākotni kopienām, kuras ir atkarīgas no mencu zvejniecības. Ministri turpina griezt muguru nolīgumiem, kuri veikti saskaņā ar Eiropas zivsaimniecības politiku sasniegt ilgtspējīgus zivju krājumus.

“Par zivsaimniecību atbildīgās amatpersonas vairāk nekā desmit gadu ir ļāvušas turpināties zivju pārzvejai. Nepareizas vadības dēļ mēs šobrīd esam situācijā, kurā gandrīz nākas pārtraukt mencu zvejniecību vispār. Ir jāatrod risinājums, un tas visticamāk būs nepatīkams cilvēkiem un kopienām, kuras paļaujas uz šo nozveju,” komentē Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdeņu programmas vadītāja Elīna Kolāte.

Šī brīža situācijā zvejas spiediens ir būtiski jāsamazina un ir jāveic turpmāki korektīvi pasākumi, kā, piemēram, zvejas pārtraukšana. Komisijai ir tiesības aizliegt zveju, ja dalībvalstis nespēj vienoties par atbilstošiem pasākumiem krājumu atjaunošanai.

“Mēs zinām, ka dažas valstis joprojām nevēlas turēties pie esošajām saistībām un turpina ekspluatēt zivju krājumus ierastajā veidā. Esam pieredzējuši šādu rīcību citu zivju zvejniecībā ar postošiem rezultātiem, un būtu katastrofāli ko tādu novērot atkārtojamies Baltijas jūrā. Tas būtu kā pliķis sejā tiem, kuri ticēja saskaņotiem tiesību aktiem, kuri tika radīti, lai atveseļotu Baltijas jūras zivju krājumus,” komentē Elīna Kolāte.

Baltijas jūras Rietumu mencu krājumi ir bijuši nestabili kopš 1990. gadiem un šobrīd tuvojas sabrukumam. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka mencu krājumi ir zem visiem drošības atskaites punktiem. Zivīm ir traucēta reproduktīvā spēja, un zivju mirstība vairākus gadus ir stipri virs ilgtspējības līmeņa.