Kampaņa “Spoku tīkli” uz dienu piestāj Apes novadā

© Ildze Terēze Felsberga

Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar Apes novada pašvaldības policiju 18.oktobrī papildinās kampaņas “Spoku tīkli” apsekoto ezeru skaitu ar vēl vienu – Zvārtavas ezeru, kurš tiks attīrīts no tur nozaudētiem vai speciāli atstātiem nelegālajiem zvejas rīkiem. Šie zvejas rīki arī pēc “aktīvā darba” beigām turpina ķert zivis un citus ūdens dzīvniekus, tādejādi samazinot ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī cilvēkam pieejamo zivju resursu apjomu.


Datums: okt 17, 2016

Kampaņa “Spoku tīkli” uzsākta pērn, kad Pārgaujas novadā tika apsekoti un iztīrīti 5 ezeri.

Šogad sadarbībā ar vietējiem pašvaldības policistiem un inspektoriem esam meklējuši spoku tīklus Limbažu, Engures,  Dagdas, Carnikavas un Smiltenes novados. Pateicoties Apes novada pašvaldības iniciatīvai, kampaņa uz vienu dienu piestāj Zvārtavas ezerā.

Satiec kampaņu “Spoku tīkli” pēdējo reizi Kuldīgas novadā jau šīs nedēļas nogalē no 19.-22.oktobrim.

Spoku tīklu kampaņas norises ģeogrāfiskais izvietojums atrodams šeit.

Projekts “Kampaņa “Spoku tīkli”” tiek īstenots ar Latvijas Vides Aizsardzības Fonda, Coca-Cola HBC un Apes novada pašvaldības atbalstu.