Atkal novilcina lēmumu samazināt emisijas no kuģiem

6.decembrī augsta līmeņa Baltijas jūras reģiona vadītāju tikšanās laikā Helsinkos, tika atlikta lēmuma pieņemšana, kas palīdzētu samazināt slāpekļa emisijas no kuģiem. Intensīvs kuģniecības industrijas lobisms lika valdībām atkāpties no iepriekšējiem solījumiem ātri uzlabot Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, samazinot piesārņojumu, ko Baltijas jūrai rada kuģi.

Datums: dec 7, 2011

6.decembrī augsta līmeņa Baltijas jūras reģiona vadītāju tikšanās laikā Helsinkos, tika atlikta lēmuma pieņemšana, kas palīdzētu samazināt slāpekļa emisijas no kuģiem. Intensīvs kuģniecības industrijas lobisms lika valdībām atkāpties no iepriekšējiem solījumiem ātri uzlabot Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, samazinot piesārņojumu, ko Baltijas jūrai rada kuģi.

Pasaules Dabas Fonds jau novembra beigās ziņoja, ka tika pārcelta lēmuma pieņemšana par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona (NECA) statusa noteikšanu Baltijas jūrai. Nedēļas sākumā, kad notika HELCOM augsta līmeņa vadītāju sanāksme, bija cerība, ka pozitīvs lēmums tomēr tiks pieņemts. „Diemžēl valstu vadītāji arī šoreiz nepildīja iepriekš solīto, tādā veidā attālinot nospraustos mērķus uzlabot jūras ekoloģisko stāvokli, tostarp samazināt lielāko jūras vides problēmu – eitrofikāciju jeb aizaugšanu,” norāda Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājs.