Eiropas Vides ministri nespēj aizstāvēt vides intereses

19.decembrī Eiropas Vides ministru tikšanās laikā, lemjot par Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju un tās īstenošanu, ministri nespēja demonstrēt vides interešu aizstāvību. Sarunās bija jūtama spēcīga lauksaimniecības sektora interešu aizstāvība.

Datums: dec 20, 2011

19.decembrī Eiropas Vides ministru tikšanās laikā, lemjot par Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju un tās īstenošanu, ministri nespēja demonstrēt vides interešu aizstāvību. Sarunās bija jūtama spēcīga lauksaimniecības sektora interešu aizstāvība.

Arī Latvijai ir tiesības un iespējas ietekmēt lēmuma pieņemšanu un īstenošanu, tāpēc vides nevalstiskās organizācijas decembra sākumā nosūtīja Vides un reģionālās attīstības ministrijai vēstuli, kurā akcentēta nepieciešamība pilnveidot Kopējo Lauksaimniecības politiku un Kopējo zivsaimniecības politiku, kā arī vairākas citas būtiskas lietas.

Uzzini vairāk