Akvareļu konkurss "Eiropas zuša ceļojums" 4. līdz 6. klašu skolēniem

Latvijas Dabas muzejs kopā ar Pasaules Dabas Fondu izsludina akvareļu konkursu ""Eiropas zuša ceļojums" 4. līdz 6. klašu skolēniem.

Datums: feb 22, 2017

Akvareļu konkursa „Eiropas zuša ceļojums” nolikums

1. Konkursa mērķis: veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas zuti, migrācijas paradumiem, sugas apdraudējumu un aizsardzību, kā arī populācijas stāvokli Latvijā*.

2. Konkursam iesniedzamā darba forma: akvarelis.

Vērtēšanas kritēriji:

 darba atbilstība konkursa mērķim;

 darba atbilstība konkursa nolikumam;

 darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, attēlotā stāsta aktualitāte un

unikalitāte) un nosaukuma oriģinalitāte.

3. Konkursa rīkotājs: Latvijas Dabas muzejs.

Konkursu atbalsta: Manilla – dizaina papīrlietas, Pasaules Dabas Fonds u.c. sadarbības partneri.

4. Konkursa mērķauditorija: 4. – 6. klases skolēni no Latvijas.

5. Vērtēšana: darbu izvērtēšanu veiks konkursa komisija.

6. Konkursa vērtēšanas komisija: Laura Pīgozne, Elīna Kolāte (Pasaules Dabas fonds), kā arī Latvijas Dabas muzeja pārstāvji.

7. Obligātas prasības: katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu darbu (formāts A3), netiks pieņemti darbi, kas iesniegti citās tehnikās un formātos. Darbam jāpievieno darba apraksts (stāsts). Uz darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam; autora pārstāvja telefona numuram, pasta adresei un e-pastam.

8. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesniedzējs.

9. Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2017. gada 31. augustam (pasta zīmogs) Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4, LV-1050 ar norādi – akvareļu konkursam „Eiropas zuša ceļojums”. Darbus var sūtīt pa pastu vai arī personīgi nogādāt Latvijas Dabas muzejā. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā vērtēti netiks.

10. Apbalvošana: Konkursa laureātu (pirmos trīs vietu ieguvēju) apbalvošana notiks Latvijas Dabas muzejā 2017. gada novembrī (datums tiks precizēts).

11. Darbu publicēšana: Latvijas Dabas muzejs patur tiesības, balstoties uz žūrijas vērtējumu, izstādīt ierobežotu skaitu konkursam iesniegto darbu muzeja ekspozīcijās. Labākie darbi tiks publicēti Latvijas Dabas muzeja tīmekļa lapā (www.dabasmuzejs.gov.lv). Pēc konkursa darbi TIKS ATDOTI AUTORIEM. Iesniedzot darbu konkursā, autors piekrīt darba izmantošanai Latvijas Dabas muzeja mārketinga un izglītības pasākumu vajadzībām, pēc saskaņošanas ar autora pārstāvi.

*Akvareļos atainojamo tēmu piemēri:

- Eiropas zuša ceļš Latvijas līdz Saragasu jūrai;

- Stikla zutis ceļā uz mājām Latvijā;

- Eiropas zuša piedzīvojumi Spānijas (vai citu zemju) krastos;

- Eiropas zuša ienaidnieki/migrācijas traucēkļi;

- Eiropas zutis Latvijas ūdeņos;

- U.c.

 

Informācija par konkursu: Polīna Šķiņķe

Tel. 6 7356058, e-pasts: polina.skinke@ldm.gov.lv