WWF atzinīgi novērtē ANO ziņojumu par cilvēktiesību un tīras vides ciešo saistību

WWF (World Wide Fund for Nature) atzinīgi novērtē ziņojumu, kuru izdevis Džons Knoks (John Knox), ANO cilvēktiesību un vides referents, par cilvēktiesību saistību ar iespēju izmantot drošu, tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi.
Datums: mai 3, 2017

Palīdzot nodrošināt pārtiku, ūdeni, tīru gaisu, stabilu klimatu un pat medikamentus, bioloģiskā daudzveidība un veselīgas ekosistēmas nodrošina pamatus cilvēka veselībai un labsajūtai. Referenta ziņojums, kas sagatavots Ženēvā notikušās ANO Cilvēktiesību padomes sēdes laikā, atzīst ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības nozīmi cilvēktiesību pilnvērtīgā izmantošanā.

“Bioloģiskā daudzveidība ir visas planētas dzīvības pamats,” saka Marko Lambertini, starptautiskā WWF ģenerāldirektors. “Referenta ziņojums izceļ WWF darbības filozofiju kā pamatu dabas aizsardzības jomā vairāk nekā 100 valstīs: ilgtspējīga un taisnīga attīstība ir iespējama vienīgi tad, kad mēs esam nodrošinājuši cilvēka un dabas kopīgu izaugsmi.”

Lai gan ir neskaitāmas sakarības starp bioloģisko daudzveidību un veselīgu cilvēka dzīvi, jaunais ziņojums vērš īpašu uzmanību četrām jomām — medikamentiem, mikroorganismu daudzveidībai, infekcijas slimībām un garīgajai veselībai. Tāpat tiek iezīmēta bioloģiskās daudzveidības loma pārtikas un ūdens apgādē, kā arī visas pasaules kopienu dzīvībai nepieciešamo ekosistēmu pakalpojumu jomā. Sevišķi izceļot pamatiedzīvotāju, mežā dzīvojošu tautu, zvejnieku un citu kopienu problēmas, kuru dzīvesveids ir tiešā veidā atkarīgs no mežiem, upēm, ezeriem un okeāniem.

“Veselīgas ekosistēmas ir veselīgas sabiedrības pamats visā pasaulē. Tās ir pamats, lai panāktu ilgtspējīgu un klimata pārmaiņās noturīgu nākotni visiem,” piebilst Lambertini. “Tā kā bioloģiskā daudzveidība samazinās satraucošā ātrumā un klimata pārmaiņu ietekme paātrinās, mums ir kopīgi jārīkojas, lai aizsargātu ekosistēmas un nodrošinātu vispadraudētāko kopienu tiesības un attīstību.”

Referenta ziņojums atklāj dzīvotņu izzušanu un noplicināšanu, pārmērīgu izmantošanu, piesārņojumu, invazīvās sugas un klimata pārmaiņas kā galvenos iemeslus bioloģiskās daudzveidības samazinājumam. “WWF Dzīvās planētas ziņojums 2016” parādīja, kā šie draudi tiešā vai netiešā saistībā ar cilvēka darbību ir izraisījuši 58 % pasaules savvaļas populāciju samazinājumu laikā no 1970. līdz 2012. gadam (pēdējais gads ar pieejamiem datiem).

Referenta ziņojums sastāv no būtiskiem ieteikumiem valdībām, izpildot to saistības pret ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, un nodrošinot drošu un labvēlīgu vidi tiem, kuri publiski aizstāv dabas daudzveidību. ANO īpašais referents aicina arī korporatīvās kompānijas ievērot cilvēktiesības savās darbībās, kas saistītas ar dabas daudzveidību un mudina dabas aizsardzības organizācijas palielināt savus centienus.

“Laiks rīkoties ir tagad. WWF ir apņēmies sadarboties ar kopienām, valdībām, uzņēmējiem un citām aizsardzības organizācijām, lai aizsargātu unikālo dabas sistēmu, uz kuru mēs visi paļaujamies, un vērstu planētu ilgtspējības, cilvēkus iekļaujošas attīstības virzienā saskaņā ar dabu,” teic Lambertini.