Pasaules Dabas Fonds piedalīsies Augu aizsardzības dienas pasākumā

© Gaston Lacombe

18. maijs ir Starptautiskā Augu aizsardzības diena. Lai pievērstu uzmanību un atgādinātu par augiem un to nozīmi cilvēka dzīvē, kopš 2009. gada šo dienu atzīmē arī Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Šogad arī Pasaules Dabas Fonds piedalīsies šajā pasākumā ar izglītojošo laboratoriju "Dabas daudzveidība".
Datums: mai 15, 2017

Augi ir iztikas avots, tie nodrošina ar gaisu, ko elpojam, ūdeni, ko dzeram, no augiem mēs iegūstam ārstniecības līdzekļus, celtniecības materiālus, audumus, sadzīves priekšmetus utt. Tomēr tie ir vieni no visvairāk iznīcībai pakļautajiem organismiem uz Zemes. No augiem ir atkarīga ne tikai cilvēka, bet arī pārējo dzīvības formu eksistence, jo kopā tie veido dinamisku sistēmu, kuras līdzsvaru cilvēks nemitīgi tiecas izjaukt. Pasaulē pašlaik ir apdraudētas un izzūd aptuveni 100 000 augu sugas. Latvijā ir vairāk nekā 300 vaskulāro augu un 140 sūnu sugas, kas ir apdraudētas un aizsargājamas. Lai to apturētu ir jāsaudzē pļavas, meži, purvi, piekrastes un citas augu dabiskās izplatības vietas, bet botāniskajos dārzos ir jāpēta augi, īpaši reto augu attīstība, pavairošanas iespējas un reintrodukcija, jāstāsta cilvēkiem par to nozīmi un iespējami saudzīgu izmantošanu.

Pasaules Dabas Fonds skolēniem ar dažādu uzdevumu palīdzību vērsīs uzmanību uz dabas daudzveidību mežā un jūrā. Varēs uzzināt, kādas ikdienas izvēles veikt, lai radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi.

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā ir 31 tropu un subtropu augu suga, kas ir ierakstītas Starptautiskajā dabas aizsardzības savienības Sarkanajā grāmatā (The International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species), 10 augu sugas, kas iekļautas CITES Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, kā arī 63 sugas, kas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā Grāmatā.