Saulkrastu piekrastē nostiprināts kāpu posms

© Everita Zaķe Kļaviņa


Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji un  Pasaules Dabas Fonds Saulkrastos veikuši kāpu stiprināšanas darbus.

Datums: mai 31, 2017

Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam Eiropas Komisija pasludinājusi par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai praksē. Pasaules Dabas Fondam šajā pasākumā piedalījās projekta "Dabas brīvdienas" ietvaros.

Saulkrastos kāpas ir pakļautas gan viļņu un vēja iedarbībai, gan lielai atpūtnieku slodzei. Saulainās vasaras dienās te ierodas aptuveni 2000-3000 atpūtnieku dienā. Kāpas tiek stipri nostaigātas un pašas nespēj kvalitatīvi atjaunoties, tāpēc talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu pinumu veidošana. Ar augiem klātu kāpu barjera pasargā krastu no izskalošanas vētru laikā, savukārt, pinumi aiztur smiltis un virza apmeklētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu sekmīgi atjaunoties.

Talka tika organizēta projektu “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) un "Dabas brīvdienas" ietvaros. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonds .