Ar talku Siguldā, Gūtmaņa alas teritorijā, tiek atklāta dabas aizsardzībai veltītu brīvdienu kustība

© Andris Tihomirovs

Sestdien, 7. jūnijā, Siguldā, ar talku Gūtmaņa alas apkārtnē, Pasaules Dabas Fonds ar Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu uzsāka kustību “Dabas aizsardzības brīvdienas”.


Datums: jūn 12, 2017

“Dabas aizsardzības brīvdienas” ir sociāla iniciatīva, kura ar brīvprātīgā darba palīdzību īsteno dabas atjaunošanas pasākumus, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu. Sociālās iniciatīvas dalībnieki pilnveido arī zināšanas par Latvijas dabas daudzveidību un dabas īpatnībām, kā arī attīsta savstarpēju saliedētību praktiskā Latvijas dabas bagātību uzturēšanas kontekstā.

Sestdien notikušās talkas ietvaros kopā ar brīvprātīgajiem Coca-Cola HBC Latvija talciniekiem tika sakopta Gūtmaņa alas apkārtne. Uzņēmums Coca-Cola HBC Latvija ar Pasaules Dabas Fondu sadarbojās jau ceturto gadu. Sakopšanas darbu laikā Gaujas Nacionālajā parkā tika sakārtota alas apkārtne, iztīrīti dīķi, nokrāsoti soliņi un attīrītas lašveidīgo zivju nārstošanas upes. Uzņēmuma darbinieki tika izglītoti par dabā notiekošajiem procesiem un bioloģisko daudzveidību.

“Cilvēku tiešas vai netiešas darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēka palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības,” iniciatīvas nepieciešamību skaidro Pasaules Dabas Fonda projektu vadītāja Kristīne Skrīvele. “Šī projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba attīstību un nodrošināt sabiedrībai iespēju brīvajā laikā darboties dabas aizsardzības labā un neformālā vidē mācīties vairāk par dabā notiekošajiem procesiem,” norāda K. Skrīvele.

Lai vairāk uzzinātu par “Dabas aizsardzības brīvdienām”, kā arī pieteiktu savu vai uzņēmuma dalību, lūdzam apmeklēt mājaslapu http://www.pdf.lv/lv_LV/dabas-brivdienas

Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.