Energouzņēmums Enefit iegūst “Zaļā biroja” sertifikātu

Energouzņēmums “Enefit” ir izpildījis nepieciešamos nosacījumus, lai kļūtu par “Zaļo biroju” un ieviesis Pasaules Dabas Fonda izstrādātus pārvaldības principus, kuri arī turpmāk palīdzēs ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Datums: jūn 12, 2017

Pasaules Dabas Fonda (World Wide Fund for Nature, WWF) programma “Zaļais birojs” ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Pasaules Dabas Fonds (PDF) Latvijā ir pilnvarots sertificēt birojus pēc šīs sistēmas un veic to pārraudzību. Energouzņēmums “Enefit” šogad ieviesis pārvaldē nepieciešamos nosacījumus un kļuvis par vienu no pirmajiem “Zaļajiem birojiem” Latvijā.

““Zaļā biroja” programmas ieviešanu plānojām savlaicīgi, jo mūsu mātes kompānija “Eesti Energia” jau veiksmīgi īsteno šādu iniciatīvu  savā centrālajā birojā Tallinā. Likumsakarīgi, ka šis solis sakrita ar “Enefit” ievākšanos jaunās biroja telpās, kas tagad atrodas vienā no modernākajiem darījumu centriem Baltijā. Fakts, ka strādājam ēkā, kas atbilst augstiem energoefektivitātes standartiem, ir papildu motivācija mainīt savu darba ikdienu.

Pirmajā “Zaļā biroja” programmas gadā esam izvirzījuši mērķus tādās nozarēs kā - elektroenerģijas patēriņa monitorings, vides apziņa, darba vietas uzlabošana, transports un pārvietošanās. Šīs jomas ļauj gan tīri praktiski uzlabot biroja ikdienu un ietaupīt resursus, gan arī veicināt darbinieku vides apziņu un aicināt ikvienu pievērsties veselīgākam dzīvesveidam. Turklāt tas nozīmē arī kopīgus pasākumus un iespēju rādīt labu piemēru saviem klientiem,  aicinot arī viņus pievērsties “zaļākai” biroja pārvaldības sistēmai.

Mēs zinām, ka Latvijā vēl ir daudz uzņēmumu, kurus veido radoši, aktīvi darbinieki, tāpēc pārmaiņu ieviešanai nevajadzētu sagādāt grūtības,” pieredzē dalās energouzņēmuma Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.

Zaļā biroja” programma ir piemērota gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, valsts sektoram un nevalstiskām organizācijām. Pat nelielas izmaiņas spēj būtiski uzlabot vides situāciju, ja ir iesaistīts pietiekams skaits cilvēku. “Zaļais birojs” motivē darbiniekus rīkoties videi draudzīgāk, veicina vides apziņu, kā arī ietaupa izmaksas. Pasaules Dabas Fonds ļoti atzinīgi novērtē uzņēmuma “Enefit” panākumus videi draudzīgāka biroja ieviešanā un uzskata, ka tas ir lielisks piemērs citiem uzņēmumiem, kā veicināt korporatīvo sociālo atbildību,” komentē Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

“Enefit” ir otrs lielākais enerģijas tirgotājs Latvijas atvērtajā tirgū. Tā mātes uzņēmums “Eesti Energia” ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijas valstīs un 4. lielākais uzņēmums Baltijā pēc savas vērtības 2016. gadā. Darbojoties neatkarīgi no ārējiem energoresursu piegādātājiem, “Eesti Energia” ir vienīgais enerģijas ražotājs Baltijā, kas kontrolē visus enerģijas ražošanas posmus.