Dabas brīvdienas Rāznas Nacionālajā parkā

Pirmās Dabas aizsardzības brīvdienas, ko rīko Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, 27. jūlijā veiksmīgi aizsākušās ar divām talkām Rāznas Nacionālajā parkā. Tajās piedalījās 17 cilvēki.

Datums: aug 9, 2017
Pirmās Dabas aizsardzības brīvdienas, ko rīko Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, 27. jūlijā veiksmīgi aizsākušās ar divām talkām Rāznas Nacionālajā parkā. Tajās piedalījās 17 cilvēki.

Viena grupa novāca iepriekš nopļautu zāli 0,9 ha platībā Lielajā Lāču salā Ežezerā. Tur tiek veikti darbi pļavu biotopa kvalitātes uzlabošanai.

Savukārt otra grupa strādāja Andrupenes mežā, novācot sūnu un nobiru slāni, lai atsegtu minerālaugsni un veidotu labvēlīgus apstākļus jaunu sugu ienākšanai. Tas rada arī labvēlīgus apstākļus tur jau atrodamu dažādu lakstaugu, piemēram, meža silpurenes un Ruiša pūķgalves, augšanai.

Pasaules Dabas fonda projektu vadītāja Kristīne Skrīvele apmierināta gan ar talkotāju veikumu biotopu apsaimniekošanā, gan Rāznas Nacionālā parka teritorijas iepazīšanas iespējām – Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku stāstījumiem dabā un izzinošām nodarbībām dabas izglītības centrā “Rāzna”.

Talkas Rāznas Nacionālajā parkā ir tikai daļa no Dabas aizsardzības brīvdienu sērijas talkām dabas teritoriju saglabāšanai un atjaunošanai. Dabas aizsardzības brīvdienas ir sociāla iniciatīva, kura ar brīvprātīgā darba palīdzību īsteno dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu. Sociālās iniciatīvas dalībnieki pilnveido arī zināšanas par Latvijas dabas daudzveidību un dabas īpatnībām, kā arī attīsta savstarpēju saliedētību praktiskā Latvijas dabas bagātību uzturēšanas kontekstā.


Talkas finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, atbalsta Coca-Cola HBC Latvija.
Teksta avots: Dabas aizardzības pārvaldes mājas lapa https://daba.gov.lv/public/lat/zinas/2654/