Eiropas Komisija rosina aizliegt zušu zveju Baltijas jūrā

Eiropas zutis ir kritiski apdraudēta zivju suga. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā populācijas apjoms ir samazinājies par 95 %. Līdzšinējiie centieni zuti aizsargāt ir cietuši neveiksmi, tāpēc ir nepieciešami stingrāki aizsardzības pasākumi. Lai suga neizzustu pilnībā,  Eiropas Komisija (EK) rosina aizliegt jebkādu zušu zveju Baltijas jūrā no 2018. gada.

 

Datums: sep 1, 2017

EK rosina aizliegt zušu zveju Baltijas jūrā

Eiropas zutis ir kritiski apdraudēta zivju suga. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā populācijas apjoms ir samazinājies par 95 %. Līdzšinējiie centieni zuti aizsargāt ir cietuši neveiksmi, tāpēc ir nepieciešami stingrāki aizsardzības pasākumi. Lai suga neizzustu pilnībā,  Eiropas Komisija (EK) rosina aizliegt jebkādu zušu zveju Baltijas jūrā no 2018. gada.

Eiropas zutis ir unikāla zivs, kas izdzīvojusī no aizvēsturiskiem laikiem, piedzīvojot arī vairākus ledus laikmetus. Taču cilvēku ietekme uz zušu populāciju ir bijusi postoša. EK rosinājums aizliegt zušu zveju Baltijas jūrā var būt iespēja šai unikālajai zivij saglabāties.

WWF (World Wide Fund for Nature) Baltijas jūras programmas eksperti norāda, ka šāds Eiropas Komisijas lēmums ir apsveicams, tomēr ir jāsper arī tālāki soļi. Proti, ir jāievieš pilnīgs aizliegums zušu zvejai visā Eiropā un Ziemeļāfrikā. Tāpat arī katrai ES dalībvalstij būtu jāveic arī iekšēji pasākumi zušu saglabāšanai. Piemēram, nodrošinot zušu migrācijas ceļus ap hidroelektroenerģijas stacijām.

“Tā kā zuši pēcnācējus rada tikai Sargasu jūrā, tad arī mākslīga to pavairošana nav iespējama. Gadījumi, kad kādā Latvijas ūdenstilpē tiek ielaisti zušu mazuļi, nozīmē tikai to, ka tie nozvejoti ceļā no Sargasu jūras un pārvietoti uz Latviju. Kopējā Eiropas zušu populācija no tā nepalielinās,” skaidro Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras programmas vadītāja Latvijā Elīna Kolāte. “Šobrīd zušus turpina apdraudēt pārzvejošana, nelegālā tirdzniecība, klimata pārmaiņas, ūdeņu piesārņojums un upju fragmentācija. Ja vēlamies šo sugu saglabāt, nekavējoties jāaizliedz to zvejošana Baltijas jūrā līdz mirklim, kad būs sasniegts ievērojams populācijas pieaugums. Turklāt nepietiek ar EK ierosinājumu liegt šīs sugas zvejniecību Baltijas jūrā. Katrai dalībvalstij, tostarp - Latvijai - zušu aizsardzības vārdā jāierobežo zvejniecība arī iekšējos ūdeņos.”