Pasaules Dabs Fonds aicina uz dabas brīvdienām Papes dabas parkā

Rudens ir izcili piemērots laiks dabas saglabāšanas talkām, jo cilvēks ar savu klātbūtni vairs nevar nejauši iztraucēt, piemēram, ligzdojošos putnus. Tāpēc tieši septembrī Pasaules Dabas Fonds (PDF) projekta “Dabas brīvdienas” ietvaros  rīko virkni dabas saglabāšanas talku, kas ir viens no veidiem kā patiesi ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt zaļākai.

Datums: sep 6, 2017

Rudens ir izcili piemērots laiks dabas saglabāšanas talkām, jo cilvēks ar savu klātbūtni vairs nevar nejauši iztraucēt, piemēram, ligzdojošos putnus. Tāpēc tieši septembrī Pasaules Dabas Fonds (PDF) projekta “Dabas brīvdienas” ietvaros  rīko virkni dabas saglabāšanas talku, kas ir viens no veidiem kā patiesi ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt zaļākai.

PDF dažādas dabas saglabāšanas iniciatīvas Papes dabas parkā realizē jau no deviņdesmito gadu vidus. Parkā sastopama liela dabas daudzveidība un tās daudzveidīgo ekosistēmu veido piekrastes lagūnveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas tipa purviem, smilšu pludmales, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas.

Talkas ietvaros Papes dabas parkā plānots no krūmiem attīrīt palienu pļavas, kas ir gan ganību vieta savvaļas zirgiem, gan mājvieta retiem un aizsargājamiem augiem, kā arī putnu ligzdošanas vieta. Talkas dalībniekiem būs iespēja uzzināt par palieņu pļavu nozīmi ekosistēmā, jo klātesoši būs arī vides eksperti, kas varēs talkas dalībniekiem izstāstīt par darāmo darbu nepieciešamību.

Talka notiks 8. un 9. septembrī. Plānota arī nakšņošana Rucavas saietu namā un kopīga ēdienreižu gatavošana. Lai pieteiktos dalībai talkā, lūdzam rakstīt e-pastu PDF projektu vadītājai Kristīnei Skrīvelei kskrivele@pdf.lv.

Pasaules Dabas Fonds projektu “Dabas brīvdienas” realizē sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Tā ietvaros dažādos Latvijas reģionos notiek dabas saglabāšanas talkas, kas ir ne vien iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī pilnveidot savas zināšanas par dabas daudzveidību.

Projektu finansē “Latvijas vides aizsardzības fonds” un atbalsta Coca-Cola HBC Latvija