Dod zivīm iespēju!

75% Eiropas zivju krājumi šobrīd tiek pārzvejoti. Katru dienu tīklos nonāk nepieaugušas zivis, kas nav paspējušas nārstot. Palīdzi atrisināt šīs un citas zivsaimniecības sektora problēmas - parakties:

wwf.eu/morefishpetition/

Mums nepieciešami vēl ~ 7000 parakstu!

Datums: feb 11, 2012

wwf.eu/morefishpetition/

75% Eiropas zivju krājumi šobrīd tiek pārzvejoti. Katru dienu tīklos nonāk nepieaugušas zivis, kas nav paspējušas nārstot. Kā atrisināt šīs un citas zivsaimniecības sektora problēmas?

Šobrīd Eiropā notiek kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reforma. Pasaules Dabas Fonds un partnerorganizācijas aicina izmantot šo iespēju, lai izveidotu ilgtspējīgu Eiropas zivsaimniecību. Ko tas nozīmē? Pirmkārt panākt, ka zivsaimniecības nozare tiek pārvaldīta reģionāli, balstoties uz ilgtermiņa plāniem, kuru rezultātā tiek atveseļota jūras ekosistēma un zivju krājumi. Otrkārt, īstenot saskaņotu noteikumu kopumu, lai zvejnieki nozvejotu tikai to, kas ir nepieciešams, tad kad tas ir vajadzīgs. Treškārt – attiecināt šos principus uz visu ES zvejas floti, lai arī kur tā darbotos.

Mums nepieciešami 100 000 parakstu Eiropas Parlamentam. Aicinām Tevi parakstīt petīciju un dot zivīm iespēju - wwf.eu/morefishpetition/

 

 

Aktivitāte sagatavota projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.