Vides foruma rezolūcija

13.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Vides forums, kurā piedalījās vides nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, lai diskutētu par vides aizsardzībā aktuāliem jautājumiem un sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā.

Lūk, vides foruma rezolūcija.

Datums: jan 16, 2012

13.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Vides forums, kurā piedalījās vides nevalstisko organizāciju - t.sk. Pasaules Dabas Fonda - un valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, lai diskutētu par vides aizsardzībā aktuāliem jautājumiem un sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā.

Lūk, vides foruma rezolūcija.

 

Aktivitāte notiek projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.