Vērtīgie mitrāji

Februārī pasaule svin Mitrāju dienu. Mitrāji ir purvi, upes un ezeri, strauti, mitras un pārplūstošas pļavas un meži, jūras piekraste, upju deltas un cilvēku veidotas ūdenstilpes – dīķi, karjeri un ūdenskrātuves. Tās ir ekosistēmas, kas pastāvīgi vai periodiski uzkrāj ūdeni.
Datums: feb 2, 2012

Februārī pasaule svin Mitrāju dienu. Mitrāji ir purvi, upes un ezeri, strauti, mitras un pārplūstošas pļavas un meži, jūras piekraste, upju deltas un cilvēku veidotas ūdenstilpes – dīķi, karjeri un ūdenskrātuves. Tās ir ekosistēmas, kas pastāvīgi vai periodiski uzkrāj ūdeni.

Mitrāji ir apbrīnojamas un ļoti vērtīgas ekosistēmas - tie veic ūdens attīrīšanu no smagajiem metāliem un barības vielām, kas noplūst no lauksaimniecības zemēm. Mitrāji papildina ar ūdeni gruntsūdeņus. Purvi uzkrāj lielu daudzumu oglekļa, palīdzot mīkstināt klimata pārmaiņas. Mitrājus izmanto materiālu un pārtikas ieguvē. Tie ir mājvieta neskaitāmam augu un dzīvnieku sugām. Purvi, slapjās pļavas un meži darbojas kā milzīgi sūkļi, kas uztver ūdeni ilgstošās lietavās un vēlāk lēnām to atbrīvo, samazinot plūdu apjomu.

 

Ziņa sagatavota projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.