Ūdens nepietiekamība ietekmē cilvēkus

Ūdens nepietiekamība ietekmē vismaz 2,7 miljardus cilvēku 201 upes baseinā vismaz vienu mēnesi gadā, vēsta jauns WWF un tā partneru pētījums.

Detalizēti pētot ūdens patēriņu redzams kā ūdens resursi, kas nepieciešami, lai nodarbotos ar lauksaimniecību, uzturētu industrijas vajadzības un nodrošinātu dzeramo ūdeni, bieži pārsniedz ilgtspējīgas resursu izmantošanas robežas.

Datums: feb 29, 2012

Ūdens nepietiekamība ietekmē vismaz 2,7 miljardus cilvēku 201 upes baseinā vismaz vienu mēnesi gadā, vēsta jauns WWF un tā partneru pētījums.

Pētījuma rezultāti tika iegūti, analizējot 405 upju baseinus no 1996. gada līdz 2005. gadam. Detalizēti pētot ūdens patēriņu, pētījuma rezultātos redzams, kā ūdens resursi, kas nepieciešami, lai nodarbotos ar lauksaimniecību, uzturētu industrijas vajadzības un nodrošinātu dzeramo ūdeni, bieži pārsniedz ilgtspējīgas resursu izmantošanas robežas.

Saldūdens resursu pieejamība gada liekā ir ierobežota, tai pat laikā pieprasījums pēc saldūdens resursiem pasaulē turpina pieaugt. Ir daudzas vietas uz pasaules, kur pārāk liela ūdens patēriņa dēļ, krītas upju, ezeru un gruntsūdens līmenis.

92% no cilvēces kopējās ūdens patēriņa ir saistīti ar lauksaimniecību. Vizualizētus pētījuma rezultātus iespējams aplūkot šeit. Pētījums lejupielādei pieejams šeit.

 

 

Ziņa sagatavota projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.