Rītdienas soļi

17.martā Pasaules Dabas Fonds piedalīsies AIESEC Rīgas lokālās komitejas organizētā „zaļās domāšanas” veicināšanas projekta Rītdienas Soļi (Tomorrow’s Steps) noslēguma pasākumā Global Eco Village, kas notiks tirdzniecības centrā Origo no pulksten 13:00 līdz 16:00.

Datums: mar 15, 2012

Pasākums paredzēts, lai atzīmētu sešas nedēļas ilgušā projekta noslēgumu, pievērstu sabiedrības uzmanību aktuālām vides problēmām un iesaistītu sabiedrības locekļus to risināšanā. Izstādē būs apskatāmi projektā iesaistīto skolēnu izstrādātie darbi par tādām tēmām kā atkritumu pārstrāde, vides piesārņojums, veselīgs dzīvesveids, kā arī notiks labāko darbu apbalvošana.

Jauniešu nevalstisko organizāciju Zaļā brīvība, Vides izglītības fonds, Pasaules dabas fonds pārstāvji rādīs prezentācijas un ar izstādes apmeklētājiem veidos dialogu par organizācijas darbiem un par to kā jaunietis var iesaistīties vides problēmu risināšanā.

Pasākumā būs klausāms ārzemju lektoru stāstījums par to, kā projekts tapis Rīgas un Valmieras vidusskolās un ģimnāzijās. Ārzemju dalībnieki stendos prezentēs savas valsts kultūru. Projektā šogad pārstāvētas šādas valstis: Ķīna, Ēģipte, Taivāna un Brazīlija.

Lektore Džozelīna (Jocelyn) no Ķīnas dalās savos iespaidos par pieredzēto Valmieras 5.vidusskolā: „Pasniedzēja mums teica, ka skolēni bija ļoti priecīgi par mūsu apmeklējumu, jo viņiem interesē citvalstu kultūras un vides tēmas. Viņi ar nepacietību gaida projekta noslēguma pasākumu 17.martā, kur būs labāko darbu apbalvošana un pārējās aktivitātes.”

Projekta Tomorrow’s Steps ietvaros no 2012. gada 6. februāra līdz 17. martam Latviju apmeklē četri ārvalstu lektori, kas apmeklēja 12 Rīgas un Valmieras vidusskolas un ģimnāzijas, lai veidotu dialogu ar skolēniem par tādām vides tēmām kā atkritumu pārstrāde, vides piesārņojums, veselīgs dzīvesveids. Pēc diskusijas skolēni veidoja plakātus ar saviem priekšlikumiem par to, kā viņi var iesaistīties vides problēmu risināšanā.

Projekta mērķis ir veicināt skolnieku izpratni par atkritumu otrreizējo pārstrādi kā vienu no vides ilgtspējīgas attīstības pamatelementiem, kā arī iedrošināt jaunus cilvēkus izvēlēties veselīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu. Projekta ideja - piesaistot ārzemju lektorus, aktualizēt tēmu par lokālām un globālām vides problēmām, kopīgi meklējot veidus, kā pievērst tām uzmanību un tās risināt.


https://www.facebook.com/tomorrowssteps

https://twitter.com/tomorrowssteps

http://www.youtube.com/tomorrowssteps

 

Pasaules Dabas Fonds aktivitātē piedalās projekta: „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” laikā. Informācija par projektu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.