Sakopsim Babītes ezeru!

21. aprīlī visā Latvijā notiks Lielās talkas pasākumi. Pasaules Dabas Fonds aicina draugus, atbalstītājus un brīvprātīgos piedalīties Lielajā Babītes ezera sakopšanas talkā, lai sakoptu Babītes ezera piesārņoto krasta līniju.

Datums: apr 13, 2012

Talku organizē biedrība "PACEL". Pieteikšanās uz info@pacel.lv
Pulcēšanās 21.04.2012. plkst. 11:00 kartē norādītajā vietā.

Pasākuma plāns:

Laiks    Aktivitāte
11:00 – 11:30    Pulcēšanās (tēja, kafija)
11:30 – 12:00    Dalībnieku uzruna un instruktāža
12:00 – 16:00    Sakopšanas darbi
16:00 – 17:00    Pusdienas
Mājupceļš

Līdzi ņemiet darba cimdus un kājās ūdens necaurlaidīgus apavus. Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt 26428098 Ģirts Spura

Vairāk informācijas: www.draugiem.lv/pacel