Apbalvoti labākie jauniešu vides projekti

Šī gada 18.maijā noslēdzās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētais konkurss vidusskolu jauniešiem Tava ideja zaļai rītdienai!, kura mērķis bija rosināt jauniešus iesaistīties vides problēmu risināšanā ar praktiski īstenojamu, uz uzņēmējdarbību vērstu projektu palīdzību. Konkursa finālā tika izvirzīti deviņu jauniešu darbi, kuros bija apskatītas aktuālas vides tēmas un piedāvāti praktiski to risinājumi.

Datums: mai 22, 2012

Konkursā jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem – Rīgas, Cēsīm, Dobeles, Daugavpils, Rēzeknes, Balviem, Durbes, Aizkraukles, u.c. izstrādāja projektus vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.

Konkursā uzvarēja Dobeles Valsts ģimnāzijas skolniece Jolanta Jakovļeva ar projektu „Tautiet’s gāja uz avotu”, kurā tika izklāstīta ideja par Dobeles novada avotu kartes izveidošanu un veselīga avotu ūdens lietošanas popularizēšanu. Arī Pasaules Dabas Fonds sirsnīgi sveic Jolantu ar uzvaru!

Konkursa otrās vietas ieguvēja ir Daugavpils 16.vidusskolas 12. klases skolniece Jūlija Astratova ar projektu par „zaļajām” sporta zālēm skolās. Projekts paredz izstrādāt alternatīvu elektroenerģijas iegūšanas metodi no skolēnu sportošanas īpaši aprīkotās sporta zālēs, izmantojot veloģeneratorus un ilgtspējīgas enerģijas grīdas. Iecerēts ir arī samazināt skolas elektrības rēķinu, kā arī palielināt skolēnu izpratni par vides jautājumiem un atjaunojamo enerģiju.

Starp konkursa finālistiem kā trešā labākā projekta autore ir arī Aizkraukles novada ģimnāzijas 12.b klases skolniece Paula Elksne ar darbu „Staburags – vieta, kur sadzirdēt sevi klusumā!”. Paula Elksne izstrādāja projektu par Staburaga pagasta Vīgantes parka attīstību – tūrisma veicināšanu, dabas takas izveidošanu un pasākumu organizēšanu, pievēršot sabiedrības uzmanību īpašam piesārņojuma veidam – trokšņa piesārņojumam. Projektā paredzēta arī vietējo skolēnu aktīva iesaistīšana visās norisēs.


Visi deviņi konkursa finālisti balvā saņēma braucienu uz Briseli, bet uzvarētājs – portatīvo datoru.

EK pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka atzīmē: „Konkursa Tava ideja zaļai rītdienai! rezultāti rāda, ka visos Latvijas novados ir daudz jauniešu, kuriem patiesi rūp vides problēmas un kuriem ir inovatīvas idejas, kā tās risināt. Ceram, ka šie uzņēmīgie jaunieši arī turpmāk paturēs savas uzmanības lokā vides jautājumu risināšanu. ”

Konkursa žūrijas pārstāvis un vides eksperts Māris Olte atzīst, ka žūrijai nebija viegli izvēlēties labākos jauniešu darbus, jo labu ideju bija daudz un projekti bija par ļoti dažādām tēmām. „Esam gandarīti, ka daudzi projekti vērsti tieši uz sava novada vides sakopšanu un uzlabošanu – jo lielas lietas parasti sākas ar sevi un savu apkārtni. Jaunieši izstrādāja projektus par Staburaga, Dobeles, Brocēnu novadu un Gaujas Nacionāla parka dabas bagātību apzināšanu, aizsargāšanu un popularizēšanu. Priecē arī tas, ka netika aizmirsti mūsdienās aktuāli vides jautājumi – atkritumu šķirošana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, mežu apsaimniekošana”.

Konkurss Tava ideja zaļai rītdienai! tika organizēts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pasaules Dabas fondu, sabiedriskā labuma biedrību homo ecos:, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, Latvijas Vides Investīciju fondu, Latvijas Vides pārvaldības asociāciju, vides konsultāciju uzņēmumu SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA Ekodoma, kuru pārstāvji aicināti piedalīties konkursa žūrijā, kā arī ar vides žurnālistu Māri Olti un portālu www.e-klase.lv.    

Pasaules Dabas Fonda pārstāvis žūrijā bija valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs, bet mūsu simpātiju balvu saņēma Guntars Pužulis no Balvu pilsētas ģimnāzijas par projekta ideju „Mūsu meži labākai rītdienai”.
______________________
Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.