Pasaules Dabas Fonds WWF gadskārtējā konferencē

Jim Leape, Director General of WWF International

Dažas nedēļas pirms Rio+20 – Apvienoto Nāciju Organizācijas konferences par ilgtspējīgu attīstību – notika gadskārtējā WWF konference. „Kā panākt patiesi ilgtspējīgu attīstību un zaļu ekonomisko izaugsmi?” bija viens no svarīgākajiem konferencē apskatītajiem jautājumiem.

Datums: mai 22, 2012

Dažas nedēļas pirms Rio+20 – Apvienoto Nāciju Organizācijas konferences par ilgtspējīgu attīstību – notika gadskārtējā WWF konference. „Kā panākt patiesi ilgtspējīgu attīstību un zaļu ekonomisko izaugsmi?” bija viens no svarīgākajiem konferencē apskatītajiem jautājumiem. Tāpat konferences laikā WWF, pasaules vadošā dabas aizsardzības organizācija, kas apvieno vairāk kā 5 miljonus atbalstītāju visā pasaulē, atskatījās uz padarīto 2011. gadā. Ar organizācijas darba pārskatu un nozīmīgākajiem sasniegumiem iespējams iepazīties šeit.

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.