Lūdzu nemet pastkastē reklāmu!

Kopā ar partneriem esam uzsākuši akciju „Zaļie soļi” - un, ja arī Tu vēlies saudzēt vidi un taupīt resursus, informējot pastniekus, par to, lai pastkastēs netiktu mesta nevajadzīga reklāma - pievienojies mums!

Datums: jūn 24, 2012

Kopā ar partneriem esam uzsākuši akciju „Zaļie soļi” - un, ja arī Tu vēlies saudzēt vidi un taupīt resursus, informējot pastniekus, par to, lai pastkastēs netiktu mesta nevajadzīga reklāma - pievienojies mums!

Papīra rūpniecībā katru gadu izmanto aptuveni 40% no visas pasaulē iegūtās koksnes. Lai iegūtu vienu tonnu pārstrādāta papīra, nepieciešams nocirst 17 kokus. Globālais papīra patēriņš pēdējo 50 gadu laikā ir pieaudzis sešas reizes, un tagad pasaulē izmantojam miljons tonnas papīra dienā. Aptuveni puse no tā tiek izlietota iepakojumam, taču lielu daļu izmanto arī iespieddarbiem, t.sk. reklāmas izdevumiem.

Ko darīt?

Pirmais solis - lai atteiktos no neadresētu reklāmas sūtījumu saņemšanas, uz pastkastēm uzlīmē īpašu akcijas brīdinošo uzlīmi! Gadījumos, ja reklāmas izplatītāji neņems vērā iedzīvotāju lūgumus un reklāmas materiālus turpinās piegādāt bez saņēmēja atļaujas, akcijas mājas lapā - www.zaliesoli.lv sniegts skaidrojums tālākai rīcībai, lai nepieļautu resursu nelietderīgu izlietojumu.

 

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.