Sveiciens Pasaules vides dienā!

Katru gadu 5.jūnijā ANO Vides programma (UNEP) svin Pasaules vides dienu – dienu, kas atgādina, cik svarīgi un reizē vienkārši ir dzīvot videi draudzīgi. Sveiciens Pasaules vides dienā arī Tev! Ja vēl nav sanācis, izmēri SAVU videi draudzīgumu šeit!

Datums: jūn 5, 2012

Katru gadu 5.jūnijā ANO Vides programma (UNEP) svin Pasaules vides dienu – dienu, kas atgādina, cik vienkārši un reizē svarīgi ir dzīvot videi draudzīgi. Šī gada vides dienas tēma ir „Zaļā ekonomika: vai tā ietver arī Tevi?”, kas aplūko iespēju veidot tādu ekonomiku, kas balstīta uz resursu atbildīgu izmantošanu un efektivitāti, un ko raksturo zemi oglekļa izmeši.  

Vairāk informācijas par Pasaules vides dienu un dažādajiem pasākumiem, kas notiek pasaulē, iespējams iegūt šeit: www.unep.org/wed.

Sveiciens Pasaules vides dienā arī Tev! Ja vēl nav sanācis, izmēri SAVU videi draudzīgumu šeit!

Rīt, 6.jūnijā, tiks prezentēts arī UNEP sagatavotais Globālais vides pārskats (Global Environment Outlook 5 (GEO-5)), kura veidošanā iesaistīti vairāk kā 300 eksperti. Šis dokuments ir apjomīgākais ANO vides pārskats.  

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.