Par tīru un dzīvu Baltijas jūru!

Iesaki draugam:


 

Liela daļa Baltijas jūras ir mirusi. Paraksti petīciju un palīdzi mums uzlabot Baltijas jūras vides stāvokli!

 

Paldies arī tiem, vairāk kā 1500 iedzīvotājiem, kuri savu parakstu apliecinājuši rakstiski.

Savākts: 3866 no 10000 (38,66%) Pēdēji paraksti:   Mārīte Beitāne
  Sandija Andžāne
  Ramona Markeviča
  Vivita Priedniece
  Madara Vaļčuka

Skatīties visus

Liela daļa Baltijas jūras IR MIRUSI – tajā pārmērīgi savairojušās aļģes un jūra strauji kļūst par dzīvībai nepiemērotu vidi. To izraisa pārmērīgs piesārņojums. Aptuveni 20% piesārņojuma rada mājsaimniecību notekūdeņi un tajos esošie fosfāti, taču gandrīz 60% piesārņojuma rodas zemes apsaimniekošanas procesā.

Baltijas jūras reģiona valdības un zinātnieki ir atzinuši, ka vislielāko kaitējumu jūrai šobrīd nodara pārlieku liela barības vielu – fosfātu un nitrātu – noplūde no nepareizas zemes apsaimniekošanas: pa upēm un strautiem barības vielas noplūst jūrā no laukiem un lopu kūtīm.

 

 

 

 

„PAR TĪRU UN DZĪVU BALTIJAS JŪRU - BALSOJU PAR”

A.god. LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim

Mēs pieprasām, lai valdība uzņemtos atbildību par Baltijas jūras turpmāko likteni un veidotu Latvijas dabai un Baltijas jūrai draudzīgu lauksaimniecības politiku, kas būtiski samazinātu fosfātu un nitrātu piesārņojumu Baltijas jūrā.

Lauksaimniecības politikas lēmumi, kas tiek pieņemti par zemes lietojumu, nedrīkst kaitēt jūrai un dabai. Tiem ir jāuzlabo Baltijas jūras stāvoklis un jāveicina ilgtspējīga saimniekošana. Mēs pieprasām tūlītēju rīcību, jo tieši šobrīd tiek veidota Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika un valstu nacionālās lauksaimniecības politikas nākamajiem septiņiem gadiem. Šī ir pēdējā iespēja rīkoties, jo pēc septiņiem gadiem tīra un dzīva Baltijas jūra mums var maksāt daudz dārgāk.*

 

* Ar savu parakstu vienlaicīgi apliecinu, ka esmu Latvijas Republikas pilsonis un esmu sasniedzis 16 gadu vecumu.


Vārds, Uzvārds:   Rādīt vārdu publiski

Jūsu e-pasts:

Pilsēta:


Atpakaļ uz petīcijām