Saraksts ar petīcījas parakstītājiem, kas vēlējās paust savu vārdu publiski: