Rekvizīti

 

Pasaules Dabas Fonds

Reģ.nr. 40008067839

Banka: AS SEB Banka, kods UNLALV2X

Konta nr. LV83UNLA0050002304077

 

Maksājot Atbalstītāja gada maksu, lūdzu norādīt mērķi: "Atbalstītāja gada maksa".