Video Galerija

Saruna par meža nozari / I.daļa

"Sarunas ar Zanderu"

Latvijā mežsaimniecība tiek putrota ar koksnes plūsmas.