Video Galerija

Saudzē Baltijas jūru!

Katru gadu Baltijas jūrā ieplūst vairāk kā miljons tonnu barības vielu, kas nākušas no lauksaimniecības mēslojuma, kuģu un municipālajiem notekūdeņiem. Barības vielas izraisa eitrofikāciju un aļģu ziedēšanu.