Video Galerija

WWF SASSI

80% no pasaules zivju resursiem ir pārzvejoti vai zvejas vietas izmantotas maksimālajā pieļaujamajā līmenī.

(angļu val.)