Sākums > Izlases un kopšanas cirtes dažādos meža tipos
Meža apsaimniekošanas principi dažādos meža tipos


Meža apsaimniekošanas procesā ir nepieciešama īpaša uztvere un izpratne par mežu kā dabisku sistēmu, kas prasa saprātīgu un gudru pieeju. Mežu varam skatīt arī kā vietu, kur laika gaitā uzkrājušās liecības par cilvēka un dabas attiecībām. Atkarībā no mūsu turpmākās rīcības rakstura un zināšanām veidosies nākotnes mežs. Kāds tas būs, to noteiks gan mežaudzes īpatnības, gan saimnieka izvirzītie mērķi un izvēlētais saimniekošanas veids

Mežs
Mežs ir dabas sistēma, ko veido mikroorganismu, augu un dzīvnieku sabiedrības un to apdzīvotā vide, un kur koki ir noteicošais dzīvības veids. Latvijas meži atrodas pārejas – jaukto mežu – joslā starp skujkoku un lapkoku mežiem, apvienojot to īpatnības. Telpiskās struktūras pārmaiņas dabiskā mežā sauc par traucējumiem.