Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Kopšanas cirte bērzu - baltalkšņu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,4 ha
Audzes sastāvs – 7B 3Ba 54 + Bl 54 2. stāvā 10E 44
Audzes krāja – 355 m³

Vietas apraksts

Mežaudze atrodas uz dienvidu nogāzes un robežojas ar bērzu jaunaudzi, staignu, slapju lapu koku mežu, apšu gāršu un egļu mežu. Nogabala ziemeļu un dienvidu malās sastopami baltalkšņi, bet vidusdaļā izveidojusies bērzu audze ar eglēm otrajā stāvā. Baltalkšņi ir sasnieguši lielu vecumu, un manāma jau atsevišķu koku atmiršana. Turpretī bērziem un eglēm vērojami lieli gadskārtējie pieaugumi, kas norāda, ka savu maksimālo vērtību tie vēl sasniegs.
Ilgā laika periodā plānots izveidot dažāda stāvojuma egļu mežu ar lapu koku piemistrojumu.

Saimnieciskā darbība

Tuvākajā laikā nogabalā plānots izlases veidā izcirst resnākos, kā arī tievos, neperspektīvos baltalkšņus, blīgznas, kā arī nedaudz sliktākās kvalitātes bērzus. Sagaidāms, ka izcirsto baltalkšņu un blīgznu vietās veidosies to jaunā paaudze, bet papildus radītais apgaismojums veicinās egļu augšanu nogabala vidienē.
Plānoto izcērtamo koku caurmēri ir šādi:

Caurmērs, cm

Baltalksnis, skaits

Bērzs, skaits

Blīgzna, skaits

8

19

2

 

12

16

6

 

16

27

 

 

20

29

3

9

24

19

 

6

28

5

 

2

32

1

 

1

36

-

 

3

40

-

 

1

44

-

 

44

Turpmākā apsaimniekošana

Pēc 7 – 10 gadiem tiks cirsti lielākās dimensijas sasniegušie bērzi un baltalkšņi.
Atvērumos, kur attīstīsies jaunie baltalkšņu kociņi, pēc vajadzības tiks veikta retināšana.